Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu

23.04.2018.


lada Crne Gore je održala 73. sjednicu kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović. U okviru usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom i ispunjavanja preduslova za zatvaranje pregovora u poglavlju 28 - Zaštita potrošača i zdravlja, utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu. Ocijenjeno je da se izmjenama koje se sastoje u preciziranju određenih pojmova postiže potpuna usaglašenost sa direktivom o opštoj bezbjednosti proizvoda.

Razmotren je i usvojen Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020.

Vlada je donijela je Odluku o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje. Riječ je o trećoj fazi Projekta 1000+ za rješavanje stambenih potreba po povoljnijim uslovima, koji je predviđen za građane sa srednjim i nižim primanjima. Odlukom su definisani uslovi za učešće u Projektu, a novine u odnosu na prethodne faze su da nije predviđeno obavezno učešće građana, kupoprodajna cijena ne može biti veća od 1.110 eura po m², a u ponudu će biti uključeni i stambeni objekti fizičkih i pravnih lica iz starogradnje. Krediti se dodjeljuju uz fiksnu kamatnu stopu od 2,99 odsto na godišnjem nivou, dok je period otplate 20 godina. Vrijednost projekta iznosi 20 miliona eura, od kojih 10 miliona obezbjeđuje Vlada niskokamatnim kreditom kod Banke za razvoj Savjeta Evrope, dok će 50 odsto sredstava obezbijediti komercijalne banke koje će učestvovati u Projektu. U narednom periodu predviđeno je objavljivanje tri javna poziva: za investitore, i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata, komercijalne banke i građane.

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018), donijet je Kadrovski plan organa državne uprave, Generalnog sekretrarijata Vlade Crne Gore i Kabineta Predsjednika Vlade Crne Gore za 2018. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o pružanju javnih usluga između Vlade Crne Gore i Radio i Televizije Crne Gorei prihvatila tekst Ugovora.

Donijeta je Odluka o izradi Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac"i "Slano" koja predstavlja planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unapređivanje tog područja. Cilj izrade LSL je stvaranje uslova za defisanje prostora i realizaciju projekta prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulaciju Krupac i Slano, radi bolje iskorištenosti vodnog potencijala, a kroz izradu relevantne studijske, analitičke i planske dokumentacije, kojom će se integralno sagledati i analizirati svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora. Studijom ćе sе utvrditi osnovе orgаnizаciје, korišćеnjа, urеđеnjа i zаštitе tog područja, obuhvаtајući i infrаstrukturnе sistеmе, kao i optimаlni uslovi i prаvilа zа izgrаdnju, korišćеnjе i održаvаnjе sistеmа.

Vlada je usvojila Informaciju o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za "Drugi projekat Energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2)". Zaključivanje tog Ugovora, u iznosu od 6 miliona eura, predviđeno je Zakonom o budžetu za 2018. godinu. Projekat Energetske efikasnosti u Crnoj Gori - MEEP 2 predstavlja nastavak saradnje između Svjetske banke i Crne Gore na polju unapređenja i poboljšanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Projektom MEEP 2 planirano je da se kreditna sredstva koriste za primjenu mjera energetske efikasnosti i poboljšanja uslova boravka u 18 zdravstvenih objekata. Do sada je u okviru MEEP 1 adaptirano 25 javnih objekata i to 16 zdravstvenih i 9 obrazovnih ukupne vrijednosti radova od 9,1 miliona eura.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu ugovora o izvođenju radova na objektima iz klastera I, koji se realizuje u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" i prihvatila tekst Ugovora. U prethodno sprovedenom tenderskom postupku za izvođača radova na objektima iz klastera I u koje spadaju Resursni centar "1. jun", Resursni centar za djecu i mlade i Gimnazija "Slobodan Škerović" u Podgorici, u kojima je planirana primjena mjera energetske efikasnosti u toku 2018. godine, kao najpovoljnija odabrana je ponuda JV Fidija. Vrijednost planiranih radova iznosi 2.789.045,38 eura, sa rokom završetka od pet mjeseci.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za žalbe u periodu 1. januar – 31. decembar 2017. godine. Izvještaj sadrži prikaz rada i postupanje Komisije stanje u izvršavanju zakona i drugih propisa, iskustva u radu Komisije u oblasti zaštite prava državnih službenika i namještenika u dijelu rješavanja po žalbi protiv rješenja kojim je odlučeno o pravima i obavezama i odluke o njihovom izboru, kao i da predlog mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.04.2018.


Naslov: Redakcija