Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OBILJEŽAVANJU DUVANSKIH PROIZVODA I ALKOHOLNIH PIĆA AKCIZNIM MARKICAMA: Izmjene Uredbe će doprinijeti jačanju kontrolnih mehanizama od strane carinskog organa, u čijoj nadležnosti je postupak kontrole i naplate akcize i stvoriti uslove za osiguranje stabilnih prihoda po osnovu akciza, zaštitu akciznih markica od falsifikovanja, kao i povećanje povjerenja samih korisnika akciznih proizvoda u njihov kvalitet

23.02.2021.


Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.

Postojećom Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama ("Sl. list CG", br. 28/2019), donijetom 2019. godine, propisan je nov sadržaj i izgled akciznih markica za obilježavanje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića, kao i upotreba dodatnih elemenata zaštite. Takođe je propisano da se porudžbina, odobravanje, štampanje i izdavanje akciznih markica vrši putem informacionog sistema, kao i da se kontrola upotrebe akciznih markica vrši pristupom informacionom sistemu i sa udaljene lokacije.

U cilju efikasnije implementacije novog rješenja, izmjene Uredbe će doprinijeti jačanju kontrolnih mehanizama od strane carinskog organa, u čijoj nadležnosti je postupak kontrole i naplate akcize i stvoriti uslove za osiguranje stabilnih prihihoda po osnovu akciza, zaštitu akciznih markica od falsifikovanja, kao i povećanje povjerenja samih korisnika akciznih proizvoda u njihov kvalitet.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 18.02.2021.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija