Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNA RASPRAVA O KONCESIONIM AKTIMA ZA MINERALNE SIROVINE: Rasprava će trajati do 7. marta 2016. godine


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009), daje na javnu raspravu koncesione akte za sljedeće mineralne sirovine:

-tehničko-građevinski kamen na ležištima:

1. "Haj-Nehaj", opština Bar;

2. "Nalježići", opština Kotor;

3. "Štitarica-Taskavac" (krečnjak), opština Mojkovac i

4. "Štitarica-Okruglički krš" (eruptiv), opština Mojkovac.

-bijeli boksiti na ležištu:

1. "Poljane", Prijestonica Cetinje.

Ovim putem Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na koncesione akte dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br.46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me. Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se koncesioni akti unaprijedili prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore. 

Zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva ekonomije svakog radnog dana u vremenu od 10-14 sati izvršiti uvid u koncesione akte i dobiti dodatna pojašnjenja o istim. Ministarstvo ekonomije sprovešće javnu raspravu o koncesionim aktima u Podgorici dana 1. marta 2016. godine u prostorijama ministarstva sa početkom u 12,00 sati po lokalnom vremenu.

Javna rasprava o koncesionim aktima za mineralne sirovine trajaće do 7. marta 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 22.02.2016.