Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA CG: Seksualno uznemiravanje uvesti kao krivično djelo i pooštriti kazne za krivično djelo nedozvoljene polne radnje

23.01.2020.


Sigurna ženska kuća (SŽK), SOS telefon Nikšić i nevladina organizacija Prima, uputili su radnoj grupi za izmjenu i dopunu Krivičnog zakonika ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon, 44/2017 i 49/2018), amandmane za uvođenje novog krivičnog djela seksualno uznemiravanje, i pooštravanje kaznene politike za krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Iz SŽK-a su ukazali da njihova praksa pokazuje da žene u Crnoj Gori svakodnevno doživljavaju seksualno uznemiravanje, koje ne prijavljuju.

"Najčešći odgovor koje žene dobijaju od nadležnih institucija ukoliko prijave nasilje, je da nadležni ne mogu ništa da urade, ako nije došlo do fizičkog kontakta i ako nema povreda", kaže se u saopštenju.

Crna Gora je, podsjetili su iz SŽK-a, ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici preuzela obavezu da, krivično sankcioniše ponašanja seksualne prirode u svrhu ili uz ishod povrede dostojanstva osobe

"Seksualno uznemiravanje iako je najblaži oblik seksualnog nasilja, praksa pokazuje da ono može izazvati iste posledice", pojašnjava se u saopštenju.

Iz SZK-a smatraju da postojeće zaprijećene kazne za osnovni oblik krivičnog djela nedozvoljene polne radnje sе mogu smatrati neadekvatnim, posebno imajući u vidu mogućnost novčanog kažnjavanja, čak i kada su žrtve maloljetna lica.

"Država mora da pooštri kaznenu politiku u skladu sa obavezama koje je preuzela na osnovu Konvencije UN o pravima djeteta, Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja", navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, usvajanjem predloženih izmjena uspostavio bi se sistem koji je djelotvoran i koji odvraća od vršenja krivičnog djela.

Crna Gora je, kako su istakli, dužna da da mogućnost osobama koje dožive seksualno nasilje da progovore o svom iskustvu, a institucijama moć i obavezu da im pruže pomoć i podršku.

Iz SŽK-a su podsjetili da zajedno sa partnerskim organizacijama SOS telefonom Nikšić i NVO Prima sprovode kampanju u cilju informisanja o predrasudama i oblicima seksualnog nasilja.

"Aktivnosti se organizuju u okviru projekta Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja, koju finansira Evropska unija i Ministarstvo javne uprave", zaključuje se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 20.01.2020.


Naslov: Redakcija