Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Prijedlog zakona o zdravstvenoj inspekciji, donijeta Odluka o izmjenama Odluke o Savjetu za vladavinu prava, usvojeni polugodišnji izvještaji o realizaciji akcionih planova za poglavlja 23 i 24

23.01.2017.


Vlada Crne Gore je, na devetoj sjednici održanoj 19.01.2017. godine, dala saglasnost na Operativni plan Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2017. godinu.

Planom je, kao glavni zadatak IRF-a, predviđeno da se plasiraju sredstva u ukupnom iznosu od 120 miliona eura za realizaciju 33 kreditne linije koje će biti usmjerene, prije svega, na povećanje broja zaposlenih, kao i na očuvanje postojećih radnih mjesta.

U tom cilju, kreiran je model za podršku posebnim ciljnim grupama, kao što su mladi, početnici, žene, visokoškolci, poljoprivredni proizvođači, tehnološki viškovi, uz veoma povoljne kreditne uslove. Investiciono razvojni fond će korisnicima ponuditi kreditne linije za:

  • razvoj preduzetništva;
  • podršku postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima;
  • podršku preduzećima za održavanje ili poboljšanje likvidnosti;
  • podsticanje konkurentnosti crnogorskih proizvoda i usluga na drugim tržištima;
  • realizaciju "green field" investicija;
  • podršku infrastrukturnim projektima, projektima od ekološkog, državnog i lokalnog značaja, kao i projektima iz oblasti energetike i energetske efikasnosti.

U raspravi je naglašeno da je Operativni plan u potpunosti usaglašen sa ekonomskom politikom Vlade i reformskim aktivnostima usmjerenim na snažniji ekonomski razvoj i obezbjeđenje uslova za povećanje životnog standarda građana Crne Gore.

Vlada je razmotrila i usvojila Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava za period jun- decembar 2016. godine, sa Prvim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, kao i Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period jun - decembar 2016. godine. Komentarišući izvještaje, premijer je istakao da evropska agenda nije samo obaveza prema EU, nego i prioritet u ostvarivanju nacionalne politike, a svaka ispunjena obaveza predstavlja novu vrijednost u zemlji. Poručio je da ne treba težiti samo otvaranju poglavlja, već ispunjavanju programskih ciljeva koji treba da dovedu do promjena u društvu.

U skladu s proširenim izazovima pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, potrebom adekvatnog praćenje obaveza iz poglavlja 23 i 24 i njihove kvalitetnije realizacije, Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o Savjetu za vladavinu prava.

Vlada je usvojila i Šesti nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2016. godinu. U diskusiji je konstatovano da redovno ispunjavanje obaveza o primjeni ovog međunarodnog ugovora predstavlja svojevrsnu pripremu Crne Gore za obaveze koje će zemlja morati da ispuni nakon pristupanja Evropskoj uniji. Uključivanje načela Povelje u unutrašnji pravni poredak, pokazuje spremnost Crne Gore da bude dio demokratskih društava koja se zalažu za izgradnju pravne države i neselektivnu zaštitu punog obima.

U okviru usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o zdravstvenoj inspekciji. Predloženim dokumentom, između ostalog, stvaraju se uslovi za sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti uzimanja i presađivanja ljudskih tkiva, ćelija i organa, kao i obezbjeđivanja krvi, koje važećim Zakonom o zdravstvenoj inspekciji ("Sl. list CG", br. 79/2008 i 40/2011 - dr. zakon) nijesu bile uređene, te propisuju ovlašćenja zdravstvenog inspektora.

Ministar saobraćaja i pomorstva podnio je usmenu informaciju o dinamici radova na autoputu Bar-Boljare. Ministar je istakao da je u razgovorima sa predstavnicima izvođača radova i nadležnih Vladinih tijela dogovorena dinamika koja će dati vidljive rezultate na terenu, kao i da se zahtjevi za izdavanje potrebnih dozvola rješavaju u najkraćem roku, čime se stvaraju uslovi za intenziviranje radova na čitavoj trasi.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je dopunila sastav Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Za članove Savjeta imenovani su Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade i ministar pravde, i Vladimir Beratović, savjetnik predsjednika Vlade za strane investicije.

Na sjednici je određena Vladina delegaciju koja će prisustvovati obilježavanju godišnjice željezničke nesreće na Bioču, a činiće je ministri saobraćaja i pomorstva, ekonomije i unutrašnjih poslova.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.01.2017.


Naslov: Redakcija