Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU PROIZVODA I USLUGA: Fazno primjenjivati Zakon

22.10.2020.


Crnogorski privrednici traže da se implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Sl. list CG", br. 46/2019 i 73/2019 - dalje: Zakon) sprovodi fazno te da pojedine kompanije budu izuzete iz njegove primjene, saopšteno je na sastanku predstavnika Ministarstva finansija, Poreske uprave i kompanija.

Kako je saopšteno, Privredna komora će prema aktuelnoj Vladi inicirati izmjene ovog zakona, kako bi se definisali novi rokovi njegove fazne primjene.

Zakon je usvojen u avgustu 2019, a izmijenjen je krajem te godine kako bi njegova primjena počela 1. januara 2021. godine.

Predsjednik Privredne komore, Vlastimir Golubović, ukazao je da poslovna zajednica u potpunosti podržava novi Zakon, jer on doprinosi povećanju poreskih prihoda, smanjenju sive ekonomije i fiskalnog opreterećenja privrede.

"Privredna komora je na prvoj liniji borbe protiv sive ekonomije", rekao je Golubović.

On je ukazao da su privrednici tokom brojnih sastanaka sa predstavnicima nadležnih institucija ukazali da je neophodan duži testni period za primjenu pomenutog akta, kao i refundacija dijela troškova za tzv. mala preduzeća, za koja će implementacija rešenja iz Zakona predstavljati značajno finansijsko opterećenje.

Aktuelna situacija uzrokovana pandemijom Covid-19, otežala je ekonomske tokove i uslove za primjenu ovako značajnog akta.

Predstavnici sektora telekomunikacija, energetike, trgovine, turizma i komunalne privrede saglasni u podršci Zakonu, ali i ocjeni da je neophodna njegova fazna implementacija.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša je zahvalio poslovnoj zajednici što uvažava napore ove institucije za unapređenje fiskalnog sistema u Crnoj Gori, čemu je umnogome doprinijela otvorena komunikacija sa kompanijama.

"Zakon je najvažniji projekat u Crnoj Gori. Očekujemo značajne benefite od njegove implementacije, ali jednako dijelimo mišljenje predstavnika privrede da je potrebna zajednička procjena o tome da li je važno da se sa primjenom po svaku cijenu počne 1. januara 2021. Vrijeme nije idealno, ali i da jeste, implementacija ovog zakona je zahtjevan proces i nemamo pravo na grešku", rekao je Mugoša.

Naglašava da je njegov i stav Poreske uprave da su zahtjevi privrednika objektivni, s obzirom na izazovne ekonomske i zdravstvene uslove, te da treba razmotriti datum početka primjene Zakona i faznu implementaciju.

"Treba dobro sagledati šta da se uradi. Fazna primjena Zakona omogućila bi svim učesnicima da ga kvalitetnije primjenjuju, a do tada vrijeme treba iskoristiti za prilagođavanje softverskih rješenja", poručio je Mugoša.

Biljana Peranović, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem Ministarstva finansija, je ukazala na izuzetno značajne i brojne aktivnosti koje su realizovali da bi se omogućila primjena Zakona od 1. januara 2021. godine.

Naglasila je da se ovaj projekat finalizuje uz podršku Svjetske banke i Evropske komisije kojima je predočeno da će primjena Zakona otpočeti navedenog datuma.

Predsjednik Komore Golubović izrazio je uvjerenje da će ove značajne međunarodne instuitucije imati razumijevanja za eventualno odlaganje primjene imajući u vidu cjelokupnu društvenu situaciju izazvanu pandemijom Covid-19.

Ivona Perazić iz Crnogorskog Telekoma, saopštila je stav telekomunikacionih kompanija koje su obatile Privrednoj komori ukazujući na neophodnost da se sa fiskalizacijom gotovinskih računa počne od 1. aprila 2021. godine, a bezgotovinskih od 1. oktobra, imajući u vidu da Crna Gora kod posljednjih ne može koristiti iskustva iz okruženja.

Nikola Jovanović, Jugopetrol, istakao je benefite novog zakona u smislu smanjenja "papirnog poslovanja" ali je takođe ukazao na neophodnost odlaganja njegove primjene kako bi se ona što kvalitetnije realizovala.

Kao jedan od problema on, ali i drugi učesnici u raspravi, su istakli da su njihovi provajderi softvera za fiskalizaciju najčešće strane kompanije, pa je neohodno da se najprije registruju u Crnoj Gori. Naveo je da je testni period sistema prekratak i da se mora produžiti.

Ranko Radović, EPCG, ukazao je da ova kompanija dostavlja više od 400.000 računa do 15. u mjesecu te da bi nove obaveze po Zakonu uticale da se taj rok ne ispoštuje. Kašnjenje računa moglo bi da dovede do smanjenja naplate električne energije. Predlažu da se iz obaveze primjene ovog zakona izuzmu preduzeća koja promet ostvaruju putem mjernih instrumenata, što je praksa u Srbiji, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji.

Slične zahtjeve ima i komunalna privreda. Prema riječima Filipa Makrida, predsjednika Odbora udruženja komunalne privrede Komore, veliki broj vodovodnih preduzeća traži odlaganje primjene ovog zakona, odnosno da budu izuzeti iz nje. Smatra da je neophodno da testni period traje makar šest mjeseci kako bi se ovaj kompleksni posao kvalitetno uradio.

Jovan Lekić, predsjednik OU trgovine, ukazao je na afirmativan stav ovog sektora prema novom zakonu u cilju suzbijanja sive ekonomije, uz ocjenu da su najveći trgovinski sistemi spremni za njegovu primjenu.

Smatra da je neophodno pružiti finansijsku podršku manjim trgovinama kako bi se omogućilo da posluju po novom zakonu.

Prema njegovim riječima, ključno pitanje je fiskalizacija distribucije, jer je riječ o složenom pristupu za koji nema uporednih iskustava iz okruženja.

On smatra da je potrebno da fiskalizacija u budućem periodu obuhvati i ulazne fakture, a ne samo izlazne kao što je sada slučaj.

I predstavnica Montenegrostarsa, Mirjana Pribilović je ukazala na problem prijavljivanja inostranih softverskih kuća koje im obezbjeđuju programe za fiskalizaciju, te upitala da li se njihova kompanija može za to registrovati kao vlasnik softvera, na šta je dobila pozitivan odgovor.

Suada Mrkulić, iz kompanije Stadion, ukazala je na izazove koje primjena Zakon donosi kompanijama, u smislu kreiranja PDV prijave, jer se u fiskalizaciju ne uključuje ulazni porez na dodatu vrijednost i periodični povrat robe.

Dijeleći stanovište sa drugim učesnicima u raspravi, ona je takođe apelovala na odlaganje početka primjene Zakona i faznu implementaciju.

Predsjednik Komore Golubović izrazio je uvjerenje da će ove značajne međunarodne instuitucije imati razumijevanja za eventualno odlaganje primjene s obzirom na situaciju zbog pandemije Covid-19.

Dejan Abazović iz Poreske uprave je kazao da je interno testiranje sistema elektronske fiskalizacije započelo te da će 20. oktobra 2020. ono biti omogućeno krajnjim korisnicima.

Ivan Bajić, Poreska uprava, kazao je da nije potrebno raditi fiskalizaciju ulaznih faktura, jer je državi važan samo izlazni PDV. Takođe je naveo da je novina u Zakonu što je omogućeno izdavanje sumarnog periodičnog računa.

U radu sastanka su učestvovali Bojana Bajić i Darko Čabarkapa, Ministarstvo finansija, Robert Rajković iz Poreske uprave, savjetnici predsjednika Komore dr Nina Drakić i Mitar Bajčeta, te sekretarka OU trgovine Jelena Golubović.

"Privredna komora će nastaviti intenzivnu saradnju sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom u cilju stvaranja još povoljnijeg fiskalnog ambijenta i smanjenja sive ekonomije", zaključili su iz PKCG.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 16.10.2020.


Naslov: Redakcija