Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DEPOZITA: Garantovani depozit biće do 100 hiljada eura, a od januara 2021. godine u slučaju da banka ode u stečaj ili bankrotira, Fond za zaštitu depozita moraće da ga isplati u roku od deset radnih dana

22.10.2019.


Kada Crna Gora uđe u EU garantovani depozit biće do 100 hiljada eura, umjesto dosadašnjih 50.000. Od januara 2021. ovaj depozit, u slučaju da banka ode u stečaj ili bankrotira, Fond za zaštitu depozita moraće da isplati u roku od deset radnih dana, umjesto sadašnjih 15.

To je, između ostalog predviđeno Predlogom zakona o zaštiti depozita, koji je ušao u skupštinsku proceduru i o kom će poslanici uskoro glasati.

Direktor Fonda za zaštitu depozira Predrag Marković je ukazao da se danom pristupanja Crne Gore EU visina garantovanog depozita harmonizuje sa visinom u EU, odnosno biće na 100.000 eura.

On objašnjava da ima promjena i u klasifikaciji garantovanih depozita. Proširen je obim zaštite pored ostalog i na depozite koji predstavljaju privremeni visoki saldo.

Ti depoziti imaju pravo na isplatu u dodatnom iznosu do 30.000 eura, šest mjeseci nakon knjiženja ili od trenutka kada ti depoziti postanu pravno prenosivi.

"Pod depozitima koji imaju privremeni veliki saldo podrazumijevaju se depoziti koji potiču od prodaje stambene nepokretnosti u kojoj je deponent imao prebivalište, transakcija vezanih za: sklapanje braka, razvod, otpremnine za penzionisanje, otpuštanje, invaliditet ili smrt. Na tom spisku su i isplate naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve krivičnih djela ili grešaka pravosudnih organa, državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne samouprave", objašnjava Marković.

To praktično znači da bi do ulaska Crne Gore u EU deponenti sa depozitima koji imaju "privremeni veliki saldo" imali pravo na isplatu do 80 hiljada eura (50 plus 30 hiljada), a nakon ulaska u EU 130 hiljada eura.

Novim zakonom skraćeni su rokovi za isplatu garantovanih depozita na sedam dana do kojih će se dostupno dolaziti.

"Rok za početak isplate harmonizuje se sa rokovima datim u Direktivi 2014/49 na način da od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2020. godine najkasnije u roku od 15 radnih dana, od dana nastanka zaštićenog slučaja, u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. godine najkasnije u roku od deset radnih dana, od dana nastanka zaštićenog slučaja, nakon toga rok je 7 radnih dana", kaže Marković.

On podsjeća da je novina i to što će Fond za zaštitu depozita učestvovati u sanaciji banaka. - Fond će imati veću nezavisnost i samostalnost.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 20.10.2019.


Naslov: Redakcija