Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: Obaveze akcionarskih društva u skladu sa članom 15b Zakona


U skladu sa članom 15b Zakona o preuzimanju akcionarskih društava("Sl. list CG", br. 18/2011 i 52/2016), akcionarska društva su dužna u godišnjem izvještaju o poslovanju objaviti podatke, i to o:

1) strukturi kapitala emitenta, uključujući hartije od vrijednosti koje nijesu uvrštene u trgovanje na regulisanom tržištu, uz naznaku različitih klasa akcija i za svaku klasu akcija, prava i obaveze koje se odnose na tu klasu akcija i procenat ukupnog akcijskog kapitala koji predstavlja ta klasa akcija;

2) ograničenjima prenosa hartija od vrijednosti, kao i ograničenjima posjedovanja hartija od vrijednosti i/ili potrebi pribavljanja posebnih odobrenja od privrednog društva i/ili ostalih vlasnika hartija od vrijednosti;

3) značajnim direktnim i indirektnim učešćem u kapitala;

4) vlasnicima hartija od vrijednosti koje daju posebna kontrolna prava i sadržaju tih prava;

5) sistemu kontrolisanja sticanja akcija od strane zaposlenih, u slučaju kada zaposleni ne vrše direktno svoja kontrolna prava;

6) ograničenjima prava glasa, kao što su, ograničenja prava glasa vlasnika određenog procenta hartija od vrijednosti ili određenog broja akcija, rokovima za ostvarivanje prava glasa ili slučajevima kada su imovinska prava iz hartija od vrijednosti razdvojena od vlasništva nad tim hartijama od vrijednosti, u skladu sa aktima emitenta;

7) sporazumima između akcionara sa kojima je emitent upoznat i koja mogu imati za posljedicu ograničenja prenosa hartije od vrijednosti i/ili glasačkih prava;

8) načinu imenovanja i razrješenja članova odbora direktora i izmjeni osnivačkih akata;

9) ovlašćenjima članova odbora direktora, a naročito u vezi sa emitovanjem akcija ili otkupom emitovanih akcija;

10) drugim značajnim sporazumima u kojima je emitent ugovorna strana i koji proizvode pravno dejstvo, mijenjaju se ili okončavaju nakon preuzimanja emitenta po sprovođenju javne ponude za preuzimanje i njihovim pravnim dejstvima, osim ako su sporazumi po svojoj prirodi takvi da bi njihovo objavljivanje imalo značajne štetne posljedice po emitenta, pod uslovom da emitent nije izričito obavezan da objavi te podatke u skladu sa zakonom;

11) sporazumima između emitenta i članova odbora direktora ili zaposlenih kojima se ugovara plaćanje nadoknade u slučaju ostavke, prestanka mandata po drugom osnovu ili prestanka radnog odnosa članova odbora direktora ili zaposlenih ili kada radni odnos ovih lica prestaje usljed preuzimanja.

Takođe, shodno navedenom članu odbor direktora emitenta dužan je da na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara emitenta akcionarima pruži detaljno objašnjenje o svim gore navedenim činjenicama i podacima.

Izvor: Izvor: Vebsajt Komisije za HoV, 21.09.2016.