Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 22. septembra 2015. godine sjednice Administrativnog odbora, Odbora za ljudska prava i slobode - Utvrđivanje predloga kandidata za tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije, razmatranje Predloga zakona


56. śednica Administrativnog odbora održaće se 22. septembra 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u Plavoj sali.

Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa 54. sjednice Odbora -

1. Utvrđivanje Liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata za tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije; i

2. Tekuća pitanja.

57. śednica Odbora za ljudska prava i slobode održaće se 22. septembra 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore;

2. Određivanje predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode za učešće u Radnoj grupi za izradu Analize usklađenosti pravnih propisa u unutrašnjem pravnom sistemu sa standardima sadržanim u Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 35/2015 i 44/2015 - ispr.), shodno pozivu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, broj 00-63-8/15-38, od 8. septembra 2015. godine, i

3. Tekuća pitanja.

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, pozvani su:

- Ministar zdravlja, prof. dr Budimir Šegrt (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015)),

- Generalna direktorica Direktorata za upravljanje zdravstvom, Gorica Savović (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore),

Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu sjednice pozvani su predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,

međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:

- OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova i

- UNICEF- Šef Predstavništva, Benjamin Perks, i

- NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- "Građanska alijansa", predsjednik Boris Raonić.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 21.09.2015.