Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Neefikasan inspekcijski nadzor u oblasti priređivanja igara na sreću

22.07.2019.


Inspekcijski nadzor u oblasti priređivanja igara na sreću nije u dovoljnoj mjeri efikasan iz više razloga, navodi se u izvještaju koji je utvrdila Državna revizorska institucija DRI.

U izvještaju o reviziji uspjeha "Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću", koji su sačinili senator dr Branislav Radulović i predsjednik Senata dr Milan Dabović, se navodi da sistem planiranja inspekcijskih kontrola zasnovanog na sistemu analize rizika i procedurama nije dovoljno efikasan, nema efikasne kontrole naročito u dijelu većeg obuhvata kontrole obračuna koncesione naknade, naplate budžetskih prihoda od igara na sreću.

Nema ni predloga za unapređenje inspekcijskog nadzora.

Prema podacima Uprave za igre na sreću, u budžetu su, u periodu od 2013. do 2018. prihodi od igara na sreću bili 60,6 miliona. Procjene govore da budžet zbog nelegalnog priređivanja igara na sreću gubi od 26 do 50 odsto ukupnog tržišta, što negativno utiče i na legalne priređivače.

"Prema podacima Uprave za igre na sreću, prihodi od igara su na kraju 2018. iznosili 15.015.097 eura i tri puta su veći u odnosu na 2013. Najviše prihoda ostvareno je po osnovu koncesione naknade od kladioničarskih igara, zatim automata, kazina i putem terminala za klađenje", navodi se u izvještaju.

Državna revizija je utvrdila da Uprava za inspekcijske poslove nije stvorila neophodne pretpostavke za efikasno sprovođenje inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.

"Uprava za igre na sreću nije preduzimala mjere kako bi obezbijedila pravovremenu i potpunu funkcionalnost sistema onlajn nadzora nad priređivačima igara na sreću i pouzdanu osnovu za uparivanje podataka i analiza. Uprava od 2014. do 2017. nije bila u mogućnosti da obezbijedi podatke o ukupnim dobicima i ulogu za priređivače igara na sreću", konstatovala je revizija i podsjetila da ti podaci služe kao osnovica za obračun varijabilnog dijela koncesione naknade.

Državni revizor je utvrdio da dostavljeni podaci iz informacionog sistema ne odgovaraju zaduženjima varijabilnog dijela koncesione naknade iz knjigovodstvenih evidencija Uprave za igre na sreću, a koji se evidentiraju na osnovu mjesečnih izvještaja koje dostavlja koncesionar.

Revizija je utvrdila da Uprava za igre na sreću odsjek za inspekciju u periodu 2014-2018. nije preduzimao planske i koordinisane mjere za suzbijanje sivog tržišta u oblasti igara na sreću.

"Sivo tržište u oblasti igara na sreću čini više od 50 odsto ukupnog. Udruženje priređivača igara na sreću je izradilo radni materijal sa predlogom povećanja prihoda u budžetu. Analizom podataka prikupljenih sa terena, između ostalog izvršena je projekcija direktnih gubitaka u budžetu. Uz procjenu dostavljen je spisak od 114 objekata koji priređuju kladioničarske igre na sreću putem terminala za klađenje bez ugovora o koncesiji. I utvrđen je gubitak budžetskih prihoda od 820.800 eura, na godišnjem nivou", navodi se u izvještaju.

Uz procjenu direktnih gubitaka budžeta od nelegalnog priređivanja igara na sreću u nelegalnim kladionicama, dostavljen je spisak 97 lokacija na kojima se priređuju kladioničarske igre na sreću bez potpisanog ugovora o koncesiji.

"Gubitak od fiksnog dijela mjesečne koncesione naknade po kladionici je 500 eura, varijabilnog dijela 150 i nenaplaćenih poreza i doprinosa zaposlenih 340 eura i utvrđen gubitak budžetskih prihoda u iznosu od 1.152.360 eura, na godišnjem nivou. Direktni gubitak budžeta nelegalnih slot aparatima u kladionicama iznosi 177.120 eura godišnje. Od priređivanja igara na sreću na nelegalnim onlajn platformama godišnj i gubitak budžeta je 778.320 eura", konstatuje se u izvještaju.

Udruženje priređivača igara na sreću utvrdilo je da budžet ukupno godišnje gubi 2.928.600 eura, Uprava za igre na sreću i Uprava za inspekcijske poslove nijesu radile slične analize i procjene.

Utvrđeno je da se ne slažu podaci Uprave za igre na sreću i Poreske uprave o godišnjim prihodima po osnovu koncesione naknade za priređivanje ovih igara.

"Poreska uprava je za period od 2014. do 2018. manje naplatila 2.886.261 eura prijavljenih i obračunatih prihoda od koncesionih naknada za priređivanje igara na sreću, a koji su evidentirani kod Uprave za igre na sreću. Državni revizor je utvrdio da vođenje knjigovodstvenih evidencija o prihodima od igara i uplatama koncesionara od strane Uprave za igre na sreću, ne obezbjeđuje pouzdanost i integritet knjigovodstvenih podataka", navedeno je u izvještaju državne revizije.

Rukovodilac ove revizije senator dr Branislav Radulović je ukazao da su subjekti revizije dužni da u roku od 30 dana dostave DRI plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce, aktivnosti i rokove.

"U roku od šest mjeseci treba da izvijeste DRI o preduzetim radnjama po preporukama", objasnio je on.

Karakter nalaza i ukupno 10 preporuka Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za igre na sreću i Ministarstvu finansija su, kaže Radulović, uslovili da se konačan izvještaj o ovoj reviziji dostavi skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

"Vrhovna državna revizija, kroz postupak sprovođenja revizija uspjeha, za razliku od finansijskih revizija koje utvrđuju tačnosti finansijskih izvještaja, ima za cilj da ocijeni performanse sistema koji je predmet revizije. U konkretnom slučaju cilj revizije je bio utvrđenje da li se inspekcijski nadzor u oblasti priređivanja igara na sreću sprovodi na efikasan način, tj. da li je dovoljno efikasan da utvrdi i sankcioniše nepravilnosti u ovoj oblasti", zaključio je Radulović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 17.07.2019.


Naslov: Redakcija