Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PROCEDURA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA PDV-A (DECENTRALIZOVANO/INDIREKTNO UPRAVLJANJE)


Ugovori finansirani od strane Evropske unije (EU) imaju pravo na oslobađanje od plaćanja PDV-a.

Kada su u pitanju ugovori koji se implementiraju u decentralizovanom/indirektnom upravljanju i koji su u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU-a) Ministarstva finansija, proceduru oslobađanja od plaćanja PDV-a sprovodiće upravo CFCU, a u skladu sa Pravilnikom o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga ("Sl. list CG", br. 17/2015 i 68/2015) i Instrukcijama o načinu sprovođenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost za projekte finansirane od strane EU.

Instrukcije za oslobađanje od PDV-a na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje Instructions about VAT exemption, final (June 2016).pdf

Instrukcije za oslobađanje od PDV-a na crnogorskom jeziku možete preuzeti ovdje Instrukcije za oslobadjanje od PDV-a, final (Jun 2016).pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 20.07.2016.