Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU: Izvršni postupak je hitan. O predlogu za izvršenje sud, odnosno javni izvršitelj dužan je da odluči u roku od pet dana od dana podnošenja predloga. Izvršenje određeno na osnovu izvršne isprave sprovodi se prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju

22.06.2018.


Prema podacima Poreske uprave, koji su dati na osnovu analitičkih kartica javnih izvršitelja za 2017. godinu ostvareni godišnji promet svih javnih izvršitelja iznosi 3.33 miliona eura, zaduženja 886.97 hiljada, dok je iznos uplaćenih poreza i doprinosa bio 970.79 hiljada

Javni izvršitelji su prošle godine naplatili 29,7 miliona eura ili 6,52 odsto od ukupnog iznosa od 455,31 milion koji se potražuje u predmetima formiranim na osnovu izvršnih isprava. Ovi podaci se nalaze u Vladinoj analizi o efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja za prošlu godinu u kojoj je ocijenjeno da se moraju preduzeti sve radnje koje su dozvoljene zakonom kako bi se povećao procenat naplate u narednom periodu.

Ocijenjeno je i da se u radu kod javnih izvršitelja nalazi veliki broj izvršnih predmeta sa visokim iznosima potraživanja, koji su objektivno nenaplativi već duže vremena, a izvršni povjerioci, i pored toga, istrajavaju kod predloga za izvršenje, što u značajnoj mjeri opterećuje rad i rezultate rada javnih izvršitelja.

Analiza, koju je uradilo Ministarstvo pravde, se zasniva na podacima pribavljenim od osnovnih sudova, Privrednog suda, Komore javnih izvršitelja, Centralne banke, Poreske uprave, Uprave za inspekcijske poslove, kao i podacima Ministarstva pravde.

Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju ("Sl. list CG", br. 36/2011, 28/2014, 20/2015, 22/2017 i 76/2017 - odluka US) uređen je postupak izvršenja i postupak obezbjeđenja. Izvršni postupak je hitan. O predlogu za izvršenje sud, odnosno javni izvršitelj dužan je da odluči u roku od pet dana od dana podnošenja predloga.

Izvršenje određeno na osnovu izvršne isprave sprovodi se prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju.

Analiza je pokazala da su javni izvršitelji u prošloj godini primili veliki broj izvršnih predmeta na osnovu izvršnih isprava 17.958, ali i da je veliki broj ovih predmeta prenesen iz prethodnog perioda – 13.685, tako da se u radu ukupno nalazilo 31.643 predmeta. Od navedenog broja riješen je 13.261 predmet ili 41,90 odsto od ukupnog broja predmeta u radu, odnosno 73,84 odsto od broja primljenih predmeta u posmatranom periodu,tako da su javni izvršitelji za 5,22 odsto povećali procenat riješenih predmeta u prošloj godini u u odnosu na prethodni period.

"Ali, broj riješenih predmeta u posmatranom periodu prema ukupnom broju predmeta u radu manji je za devet odsto u odnosu na prethodni period, u kojem je riješeno 14.197 predmeta ili 50,9 odsto od ukupnog broja predmeta u radu u tom periodu. To je očekivano, jer se kod javnih izvršitelja prošle godine nalazio u radu znatno veći broj predmeta u odnosu na prethodni period iz kojeg je prenesen određeni broj predmeta. Pored činjenice da je veliki broj ovih predmeta riješen, iz posmatranog perioda prenesen je u naredni period veliki broj neriješenih predmeta – 18.382 predmeta, pa se može konstatovati da trend prenošenja predmeta iz predhodnog u naredni period nije u opadanju", ocijenjeno je u analizi.

U dokumentu je ocijenjeno da je reforma sistema izvršenja u pogledu rasterećenja sudova i povećanja njihove efikasnosti u rješavanju ove vrste predmeta dala odlične rezultate.To posebno, kako je objašnjeno, ako se ima u vidu činjenica da su osnovni sudovi, bili opterećeni ogromnim brojem izvršnih predmeta, prije svega onih na osnovu vjerodostojnih isprava koji su naslijeđeni iz ranijeg perioda, a čiji se broj konstatno uvećavao prilivom novih predmeta, dok je izvršni postupak bio neefikasan i predugo je trajao.

U analizi piše da su inspektori Ministarstva pravde, nakon kontrole izvršitelja, podnijeli predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv jednog od njih, sa predlogom za njegovo privremeno udaljenje do okončanja krivičnog postupka koji je pokrenut protiv tog javnog izvršitelja. U analizi nije navedeno o kojem je javnom izvršitelju riječ.

"U naredenom periodu potrebno je nastaviti sa kontinuiranim nadzorom nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, s obzirom da je zakonito postupanje javnih izvršitelja uslov da reformisani sistem izvršenja ostvaruje očekivane rezultate", navodi se u analizi.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 19.06.2018.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija