Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA: Rezidenti su dužni da CBCG dostavljaju podatke o poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima u inostranstvu. Protiv onih koji ne izvrše svoje zakonske obaveze propisane novčane kazne iznose do 10.000 eura, a plaćanje istih ne oslobađa subjekat izvršenja njegove obaveze da dostavi potrebne podatke

22.06.2017.


Centralna banka Crne Gore (CBCG) pozvala je rezidente da dostavljaju podatke o poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima u inostranstvu.

Podsjećaju da je Centralna banka Crne Gore, kao institucija odgovorna za statistiku platnog bilansa, a u skladu sa Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. list RCG", br. 45/2005 i "Sl. list CG", br. 62/2008, 40/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon), donijela Odluku o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima ("Sl. list CG", br. 8/2017).

"Shodno Odluci, rezidenti su dužni da CBCG dostavljaju podatke o poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima u inostranstvu. Po dobijanju ovih podataka, CBCG vrši njihovo kompiliranje, i to u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list CG", br. 18/2012). Na ovaj način, utvrđuju se stanje stranih direktnih investicija i privatnog spoljnog duga, a ovi statistički podaci se koriste prilikom planiranja i sprovođenja mjera ekonomske politike", navodi se u saopštenju.

U skladu sa tom Odlukom, rezidenti su bili dužni da, kako navodi CBCG, do 28. aprila 2017. godine dostave elektronskim putem podatke o poslovima direktnih ulaganja i kreditnim poslovima sa inostranstvom za 2016. godinu.

"Istovremeno, rezidenti su dužni da podatke o stanju i prometu na računima u inostranstvu dostavljaju CBCG mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. Imajući u vidu da određeni broj pravnih lica nije dostavio pomenute podatke u predviđenim rokovima, CBCG ovim putem apeluje na te subjekte da tražene podatke dostave u najkraćem roku. U suprotnom, CBCG će biti prinuđena da, protiv onih koje se ne odazovu apelu i izvrše svoje zakonske obaveze, podnese nadležnom organu zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka. Podsjećamo da su, članom 88 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US), propisane novčane kazne za slučajeve nedostavljanja propisanih podataka u iznosu do 10.000 eura i napominjemo da plaćanje istih ne oslobađa tog subjekta izvršenja njegove zakonske obaveze da dostavi potrebne podatke", navode iz CBCG.

Spisak pravnih lica koja nijesu dostavila potrebne podatke u predviđenim rokovima je u pripremi i uskoro će biti objavljen na sajtu CBCG.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 20.06.2017.


Naslov: Redakcija