Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

POGLAVLJE 16: CG implementirala osnovne principe poreza na dodatu vrijednost, dok se u oblasti akciza očekuje usaglašavanje zakonodavstva u oblasti energenata, električne energije, duvanskih proizvoda i alkoholnih pića

22.05.2017.


Crna Gora je u pregovaračkom poglavlju koje se odnosi na poreze implementirala osnovne principe poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok se u oblasti akciza očekuje usaglašavanje zakonodavstva u oblasti energenata, električne energije, duvanskih proizvoda i alkoholnih pića.

Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija i šef Radne grupe za Poglavlje 16, Novo Radović, rekao je da se generalno ne moraju usklađivati sve vrste poreza sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), već se pravna harmonizacija postiže kroz koordinaciju postojećih poreskih sistema.

"Usklađivanje se obavlja sa ciljem da se uspostavi nesmetano funkcionisanje zajedničkog tržišta EU. Usklađivanje sa pravnom tekovinom obavlja se u oblasti direktnih i indirektnih poreza i administrativne saradnje između poreskih administracija", Ukazao je Radović na panel diskusiji na temu Poglavlja 16.

Poglavlje je otvoreno krajem marta 2015. godine.

Kada je u pitanju indirektno oporezivanje, Radović je saopštio da pravna tekovina u tom dijelu temeljno pokriva indirektno oporezivanje PDV-a i akciza.

"Kada je u pitanju direktno oporezivanje, koje se odnosi na poreze na dobit i dohodak pojedinaca, tu pravna tekovina pokriva aspekte koji se odnose ne prihode od štednje i korporativno oporezivanje", naveo je Radović.

On je, kada su u pitanju akcize, saopštio da se pravnom tekovinom propisuju proizvodi koji se oporezuju akcizom.

"U tom dijelu imamo obavezu da uspostavimo sistem i obuhvatimo proizvode koji su propisani evropskim zakonodavstvom. Kada je u pitanju direktno oporezivanje, fokus je da se otkloni narušavanje prekograničnih privrednih aktivnosti i da se obuhvati oporezivanje štednje i kamata", rekao je Radović.

On je, kada je u pitanju PDV, ukazao da je bitno uvesti koncept transakcija unutar EU koji se razlikuje u odnosu na oporezivanje transakcija iz trećih zemalja.

"Što se tiče poreskih stopa tu smo usklađeni sa evropskim zakonodavstvom, a kada su u pitanju izuzeća od PDV-a i ona su uglavnom usklađena", saopštio je Radović.

Samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju u Poreskoj upravi (PU) i član Radne grupe za Poglavlje 16, Lidija Šećković, posebno se osvrnula na područje administrativne saradnje, koje se, kako je objasnila, dijeli na tri dijela.

"To su razmjena informacija o PDV-u, razmjena informacija o ostalim porezma i uzajamna saradnja pri naplati stranih potraživanja", rekla je Šećković.

Prema njenim riječima, suština je da se ta razmjena informacija obavlja automatski preko određenih standarda i mreža.

"Poenta je da se sve radi automatizovano", zaključila je Šećković.

Cilj panela bilo je povećanje stepena informisanosti stručne i šire javnosti o značaju i sadržini procesa pregovaranja sa EU u oblasti poreza, kao i o promjenama koje će završetak pregovora usloviti u svakodnevnom radu.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 19.05.2017.


Naslov: Redakcija