Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI OGLAS ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRIPRAVNIKE: Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike 26. juna 2017. godine u 9h

22.05.2017.


Na osnovu člana 9 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu ("Sl. list CG", br. 55/2016 i 57/2016 - ispr. - dalje: Zakon), Ministarstvo pravde objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike dana 26. juna 2017. godine u 9h.

Shodno članu 8 Zakona, ispit za pripravnika može da polaže lice koje je koje je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Uz prijavu za polaganje ispita za pripravnika, kandidat je dužan da priloži dokaz da je završio četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja).

Prijava sa dokazom o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za pripravnike podnosi se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.

Ispit za pripravnike se polaže u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu ("Sl. list CG", br. 13/2017).

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde: Tomica Knežević, tel. 020 407-504, e-mail: tomica.knezevic@mpa.gov.me.

NAPOMENA: Kandidati koji su studijski program na Pravnom fakultetu završili po Bolonjskom procesu, dužni su da dostave diplomu/uvjerenje sa osnovnih i specijalističkih akademskih studija. Kandidati koji su pravni fakultet završili u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 19.05.2017.


Naslov: Redakcija