Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: CG nema ni jedan predmet pod posebnim nadzorom suda

22.05.2017.


Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Valentina Pavličić predstavila je javnosti Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2016. godinu koji je Vlada Crne Gore usvojila na 25. sjednici održanoj 11. maja 2017. godine.

Rekla je da je jedna od obaveza Kancelarije zastupnika staranje o izvršenju presuda Evropskog suda odnosno da zajedno sa državnim organima Crne Gore koji su učestovali u postupcima gdje je utvrđena ta povreda izvrši tu presudu.

"Mi donosimo akcione planove i akcione izvještaje u kojima Komitetu ministara kao nadležnom tijelu predstavljamo šta su naše obaveze i šta su naša viđenja povodom izvešenja takve presude. Moram da istaknem da je u 2016. godini zatvoreno svih deset predmeta u kojima su donijeti akcioni planovi i akcioni izvještaji. Komitet ministara odnosno posebno odjeljenje koje je zaduženo za Crnu Goru bavi se našim akcionim planovima koje Kancelarija dostavlja. Ocijenjeni su kao dobri, prihvaćeni smo i mi smo dobili konačne rezolucije zaključno sa decembrom 2016. godine. U odnosu na zemlje okruženja smo u mnogo boljem položaju. U odnosu na primjer na Hrvatsku koja je članica Evropske unije, koja ima blizu 200 predmeta neizvršenih sa kojima država Hrvatska već duži niz godina ne može da nađe zajednički jezik sa Komitetom ministara u pogledu prihvatljivosti mjera koje je preduzela, mi zaista imamo zadovoljstvo da istaknemo da takav slučaj nije sa Crnom Gorom", rekla je Valentina Pavličić.

Dodala je da je Crna Gora u 2016. dostavila još pet akcionih planova, osim onih koji su zatvoreni rezolucijama, da su ti akcioni planovi prihvaćeni, da su donijete odluke, i da će konačno zatvaranje nastupiti u 2017. godini.

"U ovom trenutku država Crna Gora nema ni jedan zaostali predmet koji nije završila ni u pogledu individualne ni u pogledu opšte mjere, ne postoji ni jedan predmet koji se nalazi pod posebnim nadzorom Komiteta kao što ima Srbija, Bosna i druge države iz okruženja, ne postoji ni jedan predmet u kojem su nam utvrđene povrede sistemske. Dakle, u tom pogledu smo na dobrom putu da sudsku praksu Evropskog suda primijenimo", rekla je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Valentina Pavličić.

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava je rekla da podaci o broju predstavki protiv Crne Gore varira, ali da prati statistiku predstavki protiv ostalih država odnosno predstavki prema Evropskom sudu uopšte, te da Crna Gora tu nije izuzetak.

U Izvještaju je navedeno da je ukupno u radu Evropskog suda prema Crnoj Gori na kraju 2016. godine ostalo 111 predmeta po kojima Sud treba da donese jednu od svojih odluka i da taj podatak ukazuje da i pored činjenice o povećanom broju podnijetih predstavki protiv Crne Gore Sudu u 2016. godini, veliki broj njih se već u prvoj fazi postupka odbacuje kao neprihvatljiv.

Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava rekla je da je po osnovu presuda isplaćeno 13.650 eura, dok je po osnovu poravnanja isplaćeno 62.640 eura.

Zastupnica Crne Gore je rekla da je prilikom izvršenja presuda i odluka Suda primjećeno da najveći dio novčanih naknada na ime nematerijalne štete koje je Sud dodijelio odnose na povredu člana 6 Konvencije odnosno na nerazumnu dužinu trajanja sudskih postupaka, a da sa druge strane pojedini državni organi koji su učestvovali u postupcima na nacionalnom nivou i čijim radnjama i propustima je došlo do utvrđivanja povrede konvencijskih prava, nemaju predstavu o finansijskim izdacima koji su nametnuti državi. Iz tog razloga preporuka je da, nalik sve većem broju država članica Savjeta Evrope bude uvedena finansijska odgovornost organa čijim radom je došlo do kašnjenja i kasnije budžetskih izdataka.

Među preporukama je i povećanje broja obuka o evropskim pravnim standardima za zaštitu suđenja u razumnom roku i slobodu izražavanja – rekla je Valentina Pavličić predstavljajući Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2016. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 20.05.2017.


Naslov: Redakcija