Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Predviđeni novi oblici izdataka koji se priznaju kao rashod u poreske svrhe, uvode mehanizmi za oporezivanje kapitalnog dobitka koje ostvaruje nerezidentno pravno lice na teritoriji Crne Gore, bliže definišu pojedini oblici prihoda, uvodi obavezno podnošenje poreske prijave elektronskim putem


Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet podržao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji, prema riječima predlagača, daje dodatne instrumente za borbu protiv sive ekonomije i bolju poresku naplatu.

 Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, Novo Radović, saopštio je da se predloženim izmjenama i dopunama ne uvodi nova poreska stopa, tako da nema novog poreskog opterećenja ili rasterećenja.

"Zakonom se predlaže preciziranje pojedinih vrsta rashoda, kao što su za zarade i druga lična primanja koji bi se priznali kao rashod u poreskom periodu kada su isplaćeni, a ne kao do sada. Sada se priznaju kalkulisani rashodi koji se ne isplate godinama ili se možda nikad i ne isplate", rekao je Radović na sjednici Odbora.

Novim zakonskim rješenjem se, kako je naveo, uvode određeni rashodi koji se priznaju u poreske, a služe za humanitarne svrhe.

"Radi se o zaštiti osoba sa invaliditetom, društvenoj brizi o mladima, zaštiti i promovisanju ljudskih prava gdje se u poreske svrhe priznaju kao rashod u iznosu do 3,5 odsto ukupnog prihoda", kazao je Radović.

On je dodao i da je zakon doprinos u pronalaženju nekih rješenja u borbi protiv sive ekonomije.

Generalni sekretar Unije poslodavaca (UPCG), Suzana Radulović smatra da nije u redu što Unija, kao i ranijih godina kada se usvoje neke izmjene bez konsultacija, to vidi na sajtu Vlade.

"Nama nije prihvatljiva odredba kojom se troškovi zarada na ovaj način uvode po principu gotovinska realizacija, što je suprotno Zakonu o računovodstvu i reviziji ("Sl. list RCG", br. 69/2005,"Sl. list CG", br. 80/2008 i 32/2011)", dodala je Radulović.

Takođe, kada je riječ o poreskom oslobođenju preduzeća za donacije prema preduzećima, u UPCG smatraju da nije u redu da se to odnosi samo ako se te donacije realizuju prema preduzećima.

Lidija Pejović iz Sindikata banaka u Uniji slobodnih sindikata (USS), rekla je da su tražili da za preduzeća koji imaju preko deset zaposlenih i bruto prihod preko 500 hiljada EUR, a nemaju zaključene kolektivne ugovore, poreska stopa bude 11 odsto, što je dva odsto više od uobičajene.

"Socijalni dijalog je na niskom nivou u Crnoj Gori i imamo tu situaciju da poslodavci ne žele da pregovaraju sa sindikatima i izbjegavaju da tako regulišu prava zaposlenih", ocijenila je Pejović.

Radović je rekao da je to povećanje stope za poslodavce koji nemaju zaključen kolektivni ugovor teško dovesti u vezu sa oporezivanjem.

"Porez na dobit se plaća na nešto što je stvorila firma, a ne može se uslovljavati da plaća porez na dobit sa nekim radnjama koje bi bio dužan da spovede po posebnom zakonu", rekao je Radović.

On je podsjetio da je stopa poreza na dobit preduzeća devet odsto kada se ona reinvestira, a kada se podiže dividenda ili udjeli u dobiti onda je tu još devet odsto, što je ukupno blizu 18 odsto.

Radović je rekao da se zakonskim rješenjem uvode mehanizmi za oporezivanje kapitalnog dobitka koje nerezidentno preduzeće ostvari od druge nerezidentne firme ili pojedinca, nerezidentnog ili rezidentnog, na teritoriji Crne Gore, jer je do sada nedostajao taj model.

Predložene izmjene i dopune se donose, kako se navodi, i radi bliže definicija pojedinih oblika prihoda koje nerezidentna preduzeća ostvare u Crnoj Gori, kao što su autorske naknade, kamate, konsalting usluge.

Izmjenama se uvodi i uključivanje novih oblika prihoda na koje se plaća porez po odbitku.

To se odnosi na prihode koje obveznik poreza na dobit isplaćuje rezidentnim i nerezidentnim pojedincima po osnovu otkupa upotrebljavanih proizvoda, poluproizvoda i poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od proizvođača koji je obveznik poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Predložene izmjene i dopune podrazumijevaju i uvođenje obaveznog podnošenja poreske prijave elektronskim putem.

Radović je rekao da su, nakon usvajanja zakona, PKCG i njihova udruženja naknadno tražila da se i tehnička rezervisanja koja obračunavaju osiguravajuća društva priznaju kao rashod u poreske svrhe, što bi bilo prihvatljivo da se unese u zakon.

Takođe bi za predlagača bilo prihvatljivo da se unese i propisivanje kazne za netačno obračunavanje poreza na dobit.

Izvor: Vebsajt CdM, 21.03.2016.