Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZASIJEDAO SAVJET ZA KONKURENTNOST: Cilj je rast BDP-a daleko iznad konzervativnih prognoza

21.12.2018.


Savjet za konkurentnost je na IV sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, razmotrio i usvojio Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi Crne Gore za 2018. godinu i Nacrt Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2019-2021. godina koji je na javnoj raspravi do 31. decembra.

U ključnim dokumentima Crne Gore u našem ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom i ključnim strateškim dokumentima za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje, navedeno je, između ostalog, da je u protekloj godini u predviđenim rokovima i sa planiranim budžetima implementirano 19 od 20 prioritetnih reformskih mjera te da je Crna Gora ostvarila u prva dva kvartala odličan ekonomski rezultat privrednog rasta. Dostupni indikatori za treći kvartal pokazuju da se trend ekonomskog rasta nastavlja - navedeno je u Izvještaju za proteklu godinu.

U dokumentu koji tretira proteklu godinu pobrojane su privredne aktivnosti koje su rezultirale odličnim performansama i navedena činjenica da je usljed povećane tražnje za radnom snagom i kao rezultat podsticaja za samozapošljavanje i Vladine aktivne politike zapošljavanja značajno povećana stopa zaposlenosti.

Nacrt Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2019-2021.godina, sadrži prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka privrednom rastu i jačanju sveukupne konkurentnosti zemlje i procjene ekonomskog rasta za predstojeće godine i to: 2,8% u 2019. godini; 2,3% u 2020. i 2,4% u 2021. godini.

U okviru diskusije po ovim dvijema tačkama dnevnog reda istaknuto je da konzervativni pristup Ministarstva finansija u projekciji privrednog rasta uključuje sve rizike i deficite u našim javnim finansijama, ali da je cilj Vlade daleko viši privredni rast od projektovanog kao što je bio slučaj i u protekle dvije godine. Predsjednik Vlade zaključio je raspravu konstatacijom da ne dovodi u pitanje projekcije Ministarstva finansija koje uključuju sve aspekte i rizike, ali da projektovane vrijednosti privrednog rasta nijesu i ne mogu biti cilj Vlade. “Mi smo tu da te rizike eliminišemo i da otvorimo prostor za nastavak visokog rasta. Od svakog nadležnog resora tražiću daleko više brojke. To će biti naša agenda u 2019. godini” - rekao je premijer Duško Marković.

Savjet za konkurentnost je razmotrio Informaciju o pozicioniranju Crne Gore u Izvještaju o lakoći poslovanja Svjetske banke - “Doing Business” 2019, Analizu pada ranga po indikatorima u okviru Izvještaja o lakoći poslovanja - “Doing Business” 2019 i Inicijativu Advokatske kancelarije Jovović, Mugoša i Vuković za izmjenu zakonodavstva u oblasti registracije privrednih subjekata i vođenja javnih registara u privredi.

Sva ministarstva, Uprava za nekretnine, Fond PIO, Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove i Poreska uprava zadužene su, a Notarskoj komori je preporučeno da tokom 2019. godine, sa posebnom pažnjom pristupe implementaciji reformi ranije prepoznatih Akcionim planom za unapređenje poslovnog ambijenta.

Ministarstvo finansija je zaduženo da u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore preduzme aktivnosti na unapređenju procesa izvještavanja i prikupljanja podataka za Izvještaj o lakoći poslovanja “Doing Business”, kroz komunikaciju sa kontributorima.

Savjet za konkurentnost je razmotrio tekstove pripremljenih zakona o lokalnim komunalnim taksama i o administrativnim taksama kao i Kratku informaciju o statusu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

U diskusiji je istaknuto da i Vlada i privreda dijele pristup da značajne razlike među crnogorskim opštinama u politikama taksi destimulišu mali i srednji biznis te da nove prihode ne treba zasnivati na taksama već ih moraju generisati razvoj i stvaranje nove vrijednosti.

Ministarstvo finansija zaduženo je da preduzme dalje aktivnosti u cilju utvrđivanja zakonâ od strane Vlade.

Savjet se upoznao sa Izveštajem o parafiskalitetima na lokalnom nivou-opština Budva, Bijelo Polje i Danilovgrad, koji je izradila Unija poslodavaca Crne Gore uz podršku Međunarodne organizacije rada.

Razmotreni su Komentari i sugestije Unije poslodavaca Crne Gore na Nacrt zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga koji se tiču tehničkih rješenja online fiskalizacije žiralnih računa i gotovinskog prometa kao i vođenja registara poreskih kasa. Savjet je preporučio Ministarstvu finansija da predloge uzme u razmatranje u postupku pripreme Nacrta zakona.

Savjet za konkurentnost je, razmatrajući zaključke sa prethodne dvije sjednice, konstatovao da u izradi pojedinih zakonskih rješenja nijesu bili uključeni predstavnici privrede. Ministarstva su zadužena da kvartalno izvještavaju Savjet za konkurentnost o uključivanju i konsultovanju predstavnika privrede prilikom izrade zakonâ koji imaju uticaj na poslovni ambijent.

Usvojien je Izvještaj o realizaciji preporuka “Giljotine propisa” planiranih za treći kvartal 2018. godine. Ministarstva finansija; ekonomije; kulture; održivog razvoja i turizma; poljoprivrede i ruralnog razvoja i rada i socijalnog staranja zadužena su da intenziviraju aktivnosti na realizaciji preporuka iz Akcionog plana “Giljotine propisa”.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 20.12.2018.