Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA ZA 2018. GODINU: Sudske presude i avansna plaćanja teretili budžet

21.11.2019.


Iznenadne sudske presude koje terete državnu kasu i avansna plaćanja koja se isplaćuju u punom ugovornom iznosu, a kasnije se ne pravdaju, neki su od problema koji su pratili izvršenje prošlogodišnjeg državnog budžeta.

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije (DRI), Milan Dabović, je na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na kojoj je razmatran Predlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, ukazao da određeni projekti zahtijevaju avansna plaćanja, posebno kada je u pitanju kapitalni budžet.

"Avansna plaćanja nijesu bila direktan predmet revizije DRI, što ne znači da neće biti predmet pojedinačne", rekao je Dabović.

Dabović je ukazao da je DRI u izvještaju o reviziji završnog računa posebno tretirala pitanje realizacije avansa koji je nastao kao obligacioni odnos nacionalnog avio-prevoznika Montenegro airlines (MA) i Nacionalne turističke organizacije (NTO).

"MA sačinjava dokumentaciju u vidu izvještaja i dokaznih materijala kojima pravda avans vezan za marketing usluge i promociju Crne Gore i to nije sporno. Sporno je kako se zaprima ta infomraicja u NTO i ko kaže da je to u redu i da je to stanje potvrđeno na terenu. Dali smo preporuku da NTO i MA vrše periodično usaglašavanje realizacije avansnog plaćanja u pismenoj formi", rekao je Dabović.

On je dodao da će fokus kritike DRI sada biti usmjeren na to da li se na odgovarajući način pravda taj avans.

Odbor je odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu sa izvještajem o reviziji.

Dabović je ukazao da je DRI dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu i uslovno na pravilnost.

"Kada je u pitanju revizija završnog računa, najznačajniji segment je ispravka rezultata kada je u pitanju modifikovani gotovinski deficit, od 22 miliona eura. Kada je u pitanju prekoračenje budžeta i dalje ostaje problem vezan za sudske presude, koje se pojavljuju iznenada, predstavljaju vanredni reshod i terete budžet za iznose koji nijesu planirani", dodao je Dabović.

Generalni direktor Direktorata za državni trezor Dragan Darmanović, ukazao je da je Predlogom zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu deficit budžeta iznosio 168,9 miliona eura ili 3,62 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

"Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne prjekte ostvaren je gotovinski suficit od 152,83 miliona eura ili 3,28 odsto BDP-a, što ukazuje da se tekući izdaci finansiraju iz tekućih Prihoda", saopštio je Darmanović.

On je rekao i da će modifikovani gotovinski deficit, nakon korekcije DRI, iznositi 196,99 miliona eura ili 4,2 odsto BDP-a.

"Tekući prihodi sa primicima od povraćaja datih kredita i donacijama su u prošloj godini iznosili 1,74 miljardi eura. Budžetska potrošnja u prošloj godini je iznosila 1,91 milijardu eura i veća je 6,2 odsto u odnosu na 2017", precizirao je Darmanović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 18.11.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija