Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 21. oktobra 2019. godine Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja - Razmatranje predloga zakona

21.10.2019.


Druga sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedeljak, 21. oktobra 2019. godine, sa početkom u 11:00 sati.

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

 3. Predlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

 5. Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između strana konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila s Implementacionim sporazumom

 6. Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru

 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

 13. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno - istorijskog područja Kotor

 14. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore

 15. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore

 16. Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore

 17. Izvještaj o realizaciji akcionog plana strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020 za 2018.

 18. Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu

 19. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu

 20. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godinu

 21. Izvjestaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu

 22. Interpelacija o radu Vlade za pretresanje pitanja o radu Zorana Pažina potpresjednika Vlade za politički sistem i pravosuđe i ministra pravde u Vladi Crne Gore

 23. Izbori i imenovanja


IZVOR: Vebsajt Skupštine, 15.10.2019.


Naslov: Redakcija