Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

UPRAVA CARINA: Obuku prošlo 36 carinskih službenika, u cilju podizanja svijesti o značaju borbe protiv korupcije


U Bijelom Polju i Kotoru održana je obuka za 36 carinskih službenika. To je, kako je saopšteno iz Uprave carina, treći ciklus obuka za carinske službenike, koje su predviđene Planom specifične obuke usmjerenim na poštovanje principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije.

Obuka za carinske službenike, koji su prema opisu poslova posebno izloženi prijetnji od korupcije, održana je u Carinarnici Kotor prošle sedmice, a u Bijelom Polju u ponedjeljak.

"Polazeći od pojma korupcije, vrste i indikatora, metoda identifikovanja, procjene rizika od korupcije i njenih negativnih posljedica, kao i načina prijavljivanja, istaknut je značaj principa integriteta i antikoruptivnih mehanizama koje realizuje Uprava carina", kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, naglašena je snažna opredijeljenost Uprave carina da sprovede mjere u pravcu otkrivanja i suzbijanja korupcije, uz podsjećanje da su protiv određenog broja carinskih službenika u toku krivični postupci zbog sumnji da su počinili koruptivna krivična djela.

"Istaknuta je uloga Etičkog odbora i Povjerenika za etiku, kao preventivnih mehanizama u jačanju ugleda i integriteta carinske službe, praćenjem primjene Etičkog kodeksa, predstavljena svrha Etičkog kodeksa i etičkih smjernica, etičkih standarda i pravila ponašanja", navode iz Uprave carina.

Kroz konkretne primjere iz prakse, dodaje se, razmatrane su etičke dileme i principi etičkog ponašanja.

"Učesnicima je prezentirana Riziko mapa pojedinačnih radnih mjesta koja je izrađena u sklopu inoviranog Plana integriteta, kao i mjere za smanjenje rizika koje su definisane Planom, a sve u cilju upoznavanja službenika sa rizicima i prijetnjama od korupcije kojima su izložena radna mjesta", kaže se u saopštenju Uprave carina.

Učesnici su evaluacijom ocijenili obuku kao pozitivan doprinos proširivanju znanja o korupciji, kao negativnoj pojavi, upoznavanju sa preventivnim i konkretnim mjerama u borbi protiv ove pojave i neophodnosti ličnog i profesionalnog angažovanja u borbi protiv korupcije.

"U cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije i ohrabrivanja što većeg broja građana da prijave korupciju nadležnim organima, u okviru obuke PJ Carinarnicama Kotor i Bijelo Polje su distribuirani i promotivni flajeri "Ni centa za mito", koje je izradila Uprava za antikorupcijsku inicijativu", kaže se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTCG, 20.10.2015.