Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA ISPLATILA 224.700 EURA POMOĆI RIBARIMA U CILJU SANIRANJA POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19

21.08.2020.


Kroz Poseban Vladin program podrške poljoprivredi i ribarstvu koji je donešen sa ciljem saniranja posljedica pandemije COVID-19, putem Programa intervencija na tržištu isplaćena je podrška dohotku za 200 ribara koji su nosioci dozvole za obavljanje privrednog ribolova na moru, u iznosu od 224.700 €.

Vlada i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja su i ovoga puta prepoznali značaj ribarstva, te je ova podrška nastavak podrške koja je u maju bila dodijeljena kao jednokratna pomoć za 186 privrednih ribara na moru, u iznosu od 213.300 €.

Ova podrška ribarima na moru obezbijeđeno je usljed nemogućnosti plasmana ulova, smanjenja prodaje u prosjeku za 56% kao i stvaranja viškova nastalih gubitkom pretežnog tržišta, koji čine restorani i hoteli, odnosno smanjene prodaje kroz turizam. Pordška je određena na osnovu broja ribolovnih dana koji su privredni ribari ostvarili u 2019. godini, Takođe, prilikom određivanja visine podrške uzeto je u obzir da li je u pitanju veliki ili mali privredni ribolov. Podrška je opredijeljena i za privredne ribare koji imaju minimalan broj unijetih ribolovnih dana, sa željom da se i na ovaj način podrže porodice kojima je to jedini izvor prihoda.

Visina podrške privrednim ribarima na moru koju je Vlada isplatila za saniranje posljedica pandemije COVID-19, jednaka je visini kompletnog prošlogodišnjeg budžeta za ribarstvo.

Pored ova dva vida podrške, privredni ribari biće u mogućnosti da kroz Vladin treći paket podrške koriste mogućnost reprograma kredita uz subvencioniranje kamate u punom iznosu za vrijeme grejs perioda. Takođe, preko IRF-a obezbijeđena je i nova povoljna kreditna linija za nabavku obrtnih sredstava do maksimalnog iznosa od 20.000 eura, uz kamatu 1,5%, rokom otplate do dvije godine i grejs periodom do jedne godine. Vlada je obezbijedila i subvencioniranje kamate tokom grejs perioda.

Vlada i ribari, dobrim partnerskim odnosom, postižu rezultate i na međunarodnom nivou. S obzirom da su resursi ribe u morskom ribarstvu djeljivi među državama, Crna Gora je uspjela da se na nivou Mediterana izbori da crnogorski sektor ribarstva ima drugačiji tretman u odnosu na ostale članice Generalne komisije za ribarstvo Mediterana, uključujući i države EU.

U pregovorima sa EU postigli smo da pravo na izlov sitne plave ribe sa 40t povećamo na nivo od 2.500t i mogućnost povećanja kapaciteta flote za izlov bijele ribe za 50% i povećanje broja ribolovnih dana na 3.000.

U okviru projekta MIDAS II čija je realizacija u toku, profesionalnim ribarima će biti obezbijeđena mogućnost da apliciraju za podršku za nabavku novih plovila i za druge veće investicije uz bespovratnu podršku od 80% uloženih sredstava. Raspisivanje Javnog poziva za ostvarivanje ove podrške biće u trećem kvartalu.

Takođe, kroz MIDAS II projekat rješava se i višegodišnji problem nedostatka odgovarajuće infrastrukture na obali u vidu ribarskih luka i opremljenih mjesta prvog iskrcaja. Tako su započete sve neophodne aktivnosti po pitanju izgradnje ribarske luke za ribare Ulcinja na Rt Đeran, rekonstrukcija luke za ribare Bara kao i rješavanje luke za ribare Bokokotorskog zaliva.

Vlada i Ministarstvo će i dalje sa velikom pažnjom pratiti izazove sa kojima se susreću privredni ribari i nastojati da im u kontinuitetu obezbijede neophodnu podršku.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 19.08.2020.


Naslov: Redakcija