Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PRATIĆE IZMJENE NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA O EMISIJI ŠTETNIH GASOVA IZ TERMOELEKTRANA I OBEZBIJEDITI PUNO POŠTOVANJE I NOVIH STROŽIJIH GRANIČNIH VRIJEDNOSTI EMISIJA KADA ONE POSTANU OBAVEZUJUĆE

21.08.2017.


Iz EPCG su, povodom najavljenih direktiva EU, istakli da se postojeće stanje elektro-energetskog sektora nedvosmisleno može razvijati kroz ekonomski-ekološku opravdanu upotrebu uglja i proizvodnju električne energije u pljevaljskom području i da će kao i do sada pratiti izmjene nacionalnog zakonodavstva po pitanju emisiju štetnih gasova iz termoelektrana (TE) i obezbijediti puno poštovanje i novih strožijih graničnih vrijednosti emisija kada one postanu obavezujuće.

Oni su podsjetili da će svaki partner u projektu Blok II, biti obavezan da u ponuđenim tehničkim rješenjem zadovolji sve najstrožije granične vrijednosti emisija dimnih gasova predviđene nacionalnom i evropskom legislativom.

Nevladina organizacija (NVO) Grin houm /Green home/ saopštila je u četvrtak da je Evropska unija (EU) objavila nova pravila zagađenja koja će ograničiti emisiju štetnih gasova iz TE i koja će, imati veliki uticaj i na države Zapadnog Balkana.

Kako su rekli, ne samo da je EPCG upoznata sa tim pitanjem, već je u objavljenom javnom pozivu za odabir projektanta idejnog projekta i za ekološku rekonstrukciju Bloka I, objavljenom u junu, tražila da projektant da predlog tehničkog rješenja uzimajući u obzir i strožije granične vrijednosti emisija predviđene najnovijim standardima LCP BREF dokumenta u odnosu na postojeće standarde predviđene nacionalnim zakondavstvom tj. Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75 /EC.

Oni su naglasili da se očekuje da će početak primjene novih strožijih graničnih vrijednosti emisija dimnih gasova u zemljama EU otpočeti u 2021. godini, a da se što se tiče država koje su u procesu pridruživanja EU tek očekuje tačno definisanje datuma od kog će se te vrijednosti primjenjivati.

Pojasnili su da su, vezano za primjenu Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EC, odgovarajućim odlukama Ministarskog Savjeta Energetske zajednice (MEK) čije je Crna Gora član predviđeni mehanizmi tj. tranzitni periodi u kojima je predviđeno da se izvrše ugradnje potrebnih ekoloških sistema i da je u skladu sa Odlukom donijetom u oktobru prošle godine u Sarajevu dozvoljeno TE Pljevlja da radi sa postojećim nivoom emisija do 20 hiljada radnih sati počev od 1. januara 2018. do 31. decembra 2023. godine.

"EPCG će kao i do sada pratiti, u saradnji sa MEK-om i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, buduće izmjene nacionalnog zakonodavstva po ovom pitanju i obezbijediti puno poštovanje i novih strožijih graničnih vrijednosti emisija kada one postanu obavezujuće", poručili su iz tog preduzeća.


IZVOR: Vijesti, 18.08.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija