Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SAOPŠTENJE SA 123. SJEDNICE VLADE CRNE GORE: Utvrđen Prijedlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću


U sklopu usklađivanja nacionalnog zakonadavstva u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vlada Crne Gore, na održanoj 123. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Prijedlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Ključna novina predviđena ovim zakonom je je proširenje kataloga krivičnih djela u odnosu na mogućnost proširenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Donošenje zakona doprinijeće unapređenju postupka finansijskih istraga, boljem uspostavljanju funkcionalne veze između organa koji posjeduju neophodne informacije za sprovođenje finansijskih istraga sa Državnim tužilaštvom, zapošljavanje određenog broja stručnih lica, te razmjena iskustava na regionalnom i međunarodnom nivou, posebno jer se imovinska korist stečena kriminalom često nalazi na teritoriji različitih država.

U okviru ciljeva predviđenih Strategijom reforme pravosuđa, Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Usvajanjem ovog zakona doprinijeće se ostvarenju ciljeva predviđenih Strategijom reforme pravosuđa 2014-2018 i to jačanju nezavisnosti pravosuđa i razvoju pravosudnih institucija i drugih institucija u funkciji pravosuđa, time i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija.

Nakon sprovedene skupštinske procedure, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Dejana Peruničića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Vlada je zaključila da se preko Komisije za kadrovska i administrativna pitanja sugeriše predstavnicima Vlade u Javnom preduzeću “Morsko dobro” pokretanje pitanja ostanka na dužnosti direktora Rajka Barovića, s obzirom na činjenicu da se nagodio sa Tužilaštvom u okviru instituta odloženog krivičnog gonjenja.

Na prijedlog Savjeta za privatizaciju, Vlada je usvojila Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević" A.D. Igalo, prihvatila Ugovor o kupoprodaji akcija i donijela Odluku o kupoprodaji akcija Vlade Crne Gore u ovom društvu. Vlada je iskazala spremnost da izađe u susret zahtjevu lokalne zajednice da se uključi u nadzor realizacije ove investicije.

Vlada je usvojila Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za valorizaciju dijela lokaliteta fabrike “Gornji Ibar” Rožaje i prihvatila ugovore o kupoprodaji i investiranju jednog, kao i zakupu drugog dijela imovine.

Takođe, Vlada Crne Gore je prihvatila Informaciju o aktivnostima na realizaciji Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva “Jadran” Perast i prihvatila Aneks br.2 i Ugovor o hipoteci.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji plana privatizacije za period od 1.januara do 30. juna 2015. godine. U ovom periodu putem tenderske prodaje ostvaren je ukupan prihod od 3.087.112 eura, dok su ugovorene investicije u iznosu od 7,4 miliona eura.

Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 20.08.2015.