Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PODRŽALO RAZVOJ NACIONALNE SOS LINIJE


Polazeći od zajedničkog interesa i potrebe da se utiče na smanjenje negativnog uticaja nasilja u porodici i društvu u cjelini, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je danas potpisalo Memorandum o razumijevanju sa nevladinim organizacijama koje pružaju usluge SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja.

Dijeleći interes da se koordinirano odgovori na svaki pojedinačni slučaj porodičnog nasilja u zajednici i da je nasilje jedan od najdrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava, pristupilo se jačanju međusobne sardnje u cilju suzbijanja ovog društveno rasprostranjenog negativnog fenomena.

Potpisnice Memoranduma saglasne su da se aktivno radi na uključivanju nevladinih organizacija koje na lokalnim nivoima pružaju servise podrške ženama i djeci žrtvama nasilja i čije osoblje posjeduje iskustvo i specijalizovana znanja za rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja.Takođe, Memorandum predviđa promovisanje procedura i relevantnih službi za pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja nezavisno od geografskog područja ili regiona u kojem žive, kao i jezika kojim govore.

Sa ciljem da se podrže politike koje obezbjeđuju anonimnost i povjerljivost žrtvama, kao i stručan rad sa njima u narednom periodu preduzeće se sve neophodne mjere kako bi se promovisali održivi specijalizovani servisi podrške koje pružaju žene svim ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci.

Potpisnice Memoranduma su, pored Ministarstva, nevladine organizacije „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja- Podgorica“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Nikšić“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Bijelo Polje“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Berane“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Plav“, „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Ulcinj“, Otvoreni centar „Bona Fide“iz Pljevalja i „Sigurna ženska kuća“ iz Podgorice.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, 20.05.2015.