Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Predlog zakona predviđa ukidanje građevinskih dozvola i donošenje Prostornog plana i Plana generalne regulacije Crne Gore

21.04.2017.


Najava ukidanja građevinskih dozvola ne znači da će svako moći da gradi kad hoće i što hoće, već samo da će procedura biti jednostavnija, objasnio je Marko Mirović iz PR službe Ministarstva održivog razvoja i turizma.

"Naravno, ukidanje građevinskih dozvola ne znači da će svako moći da gradi kad hoće i što hoće, jer su predviđene jasne procedure i kontrole. Ukidanje građevinske dozvole kao dokumenta ne znači da neće biti kontrole, već samo da će procedura biti jednostavnija", ukazao je on.

Da bi stvari bile jasnije i da se ne bi stvarala zabuna, od Ministarstva turizma zatraženo je objašnjenje što bi npr. jedan Marko Marković koji ima plac od 500 metara kvadratnih u podgoričkom naselju Cvijetni Brijeg trebalo da uradi da bi mogao da počne da gradi kuću od 150 kvadrata.

Pred Markom je šest koraka

"U hipotetičkom slučaju koji ste naveli, Marko Marković ispunjava prvi uslov, a to je da ima svoj plac. Što se tiče ostalih uslova i koraka, potrebno je uraditi sledeće navedenim redom:

– Treba da pribavi (kao i do sada) Urbanističko-tehničke uslove kojima dobija urbanističku informaciju o tome kakav objekat može da gradi u skladu sa planom, sa svim potrebnim infrastrukturnim priključcima. Ovu informaciju, odnosno UT uslove, dobija od Ministarstva održivog razvoja i turizma besplatno, u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Naravno, da bi se UT uslovi izdali, pretpostavka je da je Planskim dokumentom predviđeno da se na tom placu može graditi kuća.

– Dalje, potrebno je da licencirani arhitekta (licencu izdaje Inženjerska komora Crne Gore), za račun Marka Markovića, izradi Idejno rješenje njegove kuće.

– Nakon toga, predaje se zahtjev da Gradski arhitekta Podgorice ocijeni Idejno rješenje, sa aspekta uklapanja u prostor i izgleda objekta (Gradski arhitekta je jedan od novih instituta, odnosno funkcija, predviđenih Predlogom Zakona). Zakonski rok za davanje ove ocjene je takođe 15 dana i davanje ocjene je besplatno.

– Sledeći korak je da Marko Marković kod arhitekte naruči izradu Glavnog projekta kuće i da angažuje revizora (revizorsku kuću koja treba da ima najmanje 4 zaposlena inženjera) tehničke dokumentacije, koji ima obavezu da ocijeni da li je arhitekta uradio Glavni projekat u skladu sa izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima i već ocijenjenim Idejnim rješenjem. Takođe, revizor ima obavezu da, za račun Marka Markovića pribavi potrebne saglasnosti koje se izdaju na tehničku dokumentaciju (saglasnosti predviđene posebnim zakonima – organi koji izdaju te saglasnosti to rade besplatno i u zakonskom roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva).

– Sledeći korak je da prijavi građenje Upravi za inspekcijske poslove, 15 dana prije početka građenja kuće.

– Na mjetu građenja treba istaći tablu sa podacima o investitoru, projektantu, revizoru, izvođaču radova i vršiocu stručnog nadzora nad građenjem i 3D vizuelizaciju objekta".

Novina Predloga zakona o planiranju i izgradnji su i donošenje Prostornog plana i Plana generalne regulacije Crne Gore.

Prostorni plan Crne Gore donosi se za period od 20 godina, a Plan generalne regulacije Crne donosi se za period od 10 godina.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović ranije je objasnio da zakon tretira i legalizaciju bespravno sagrađenih objekata i u tom dijelu predviđa legalizaciju jedino i samo ako je bespravni objekat predviđen važećim planskim dokumentom ili Planom generalne regulacije Crne Gore.

"Primjena Zakona na bespravno izgrađene objekte rezultiraće time da bespravno izgrađeni objekti koji su predviđeni važećim planskim dokumentima, odmah nakon stupanja na snagu Zakona mogu započeti postupke legalizacije", objasnio je on.


IZVOR: Vebsajt CdM, 20.04.2017.


Naslov: Redakcija