Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA 15. SJEDNICA SAVJETA ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE


Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, na održanoj sjednici, utvrdio je, u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede("Sl. list RCG", br. 23/96, 6/99, 59/2000 i 42/2004), Izvještaj o radu Savjeta sa Izvještajem o sprovođenju plana privatizacije za period od 1.7-31.12.2015. godine.

U izvještajnom periodu održane su četiri sjednice Savjeta, a kao ključne aktivnosti istaknuti su: prodaja 56,4806% akcijskog kapitala u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević", prodaja i izdavanje u zakup dijela lokaliteta fabrike "Gornji Ibar" Rožaje i Izvještaj o rezultatima javnog tendera za prodaju 100% akcijskog kapitala u Društvu "Novi duvanski kombinat, ili dokapitalizacija bez kupovine akcija. U ustom period Savjet je, na predlog Radne grupe za pripremu mišljenja, u skladu sa članom 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima ("Sl. list CG", br. 19/2009), dao 3 mišljenja o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine i to za: za "Jadranski sajam" AD - Budva, "Prehrana" d.o.o - Pljevlja i "CMC" AD - Podgorica.

Posebne aktivnosti Savjeta bile su usmjerene na kontroli zaključenih ugovora, pa je u izvještajnom periodu razmatrano šest izvještaja o kontroli i imenovana su dva kontrolora. Radilo se i na pripremi tendera za AD Marinu Bar, Montecargo i HTP Ulcinjsku rivijeru. Transparentan rad Savjeta konstatovan je i u predmetnom izvještaju, tako je odgovoreno na 42 zahtjeva po osnovu slobodnog pristupa informacijama, dostavljena dokumentacija Skupštini Crne Gore i poslanicima. Redovno je ažuriran web sajt Savjeta i aktivno se komuniciralo sa medijima kroz forme saopštenja, izjava, intervjua, najava i sl. Poseban dio izvještaja odnosio se na finansijske efekte od privatizacije, pa je u ovom periodu ukupna kupoprodajna cijena ostvarena u iznosu od 400.000 eura, dok je iznos ugovorenih investicija bio 55.360.000 eura. U izvještajnom periodu nije bilo prihoda Države od berzanske i aukcijske prodaje.

Postupajući po Zaključku Vlade, Savjet je na sjednici donio Odluku o utvrđivanju metoda i pokretanju postupka privatizacije društva "Castello Montenegro" AD Pljevlja. Navedenom odlukom je definisano da 278.238 akcija u vlasništvu "Castello Montenegro", izuzev kamionsko-carinskog terminala, što čini 86,8122% kapitala, bude privatizovano putem tenderske prodaje.

Savjet je prihvatio zahtjev Investiciono-razvojnog fonda i donio Odluku da 9,7158% akcijskog kapitala u društvu "Izgradnja" AD - Kotor ponudi za prodaju na berzi.

Na predlog Radne grupe za pripremu mišljenja, u skladu sa članom 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, Savjet je prihvatio predloge mišljenja za HTP "Albatros"- Ulcinj, "Crnagoraput" AD - Podgorica, "Eko Meduza" d.o.o. - Bijelo Polje, "Jadran" AD - Perast i "Titex" AD - Podgorica.

Savjet je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti. 

Izvor: Vebsajt Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, 17.03.2016.