Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O AUTOPUTU BAR - BOLJARE: Izvođač radova i njegovi podizvođači oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost, carine, poreza i doprinosa na inostrane radnike i poreza na dobit


Zakonom o autoputu Bar- Boljare ("Sl. list CG", br. 52/2014) kineski izvođač i njegovi podizvođači oslobođeni su plaćanja poreza na dodatu vrijednost, carine, poreza i doprinosa na inostrane radnike i poreza na dobit. Tokom 2015. godine, kako je pokazala analiza poreske politike za 2015. godinu, Kinezi su oslobođeni plaćanja preko 42 miliona eura poreza.

Budžetska kasa od naplate poreza prošle godine punija je za 457 miliona eura, što u odnosu na 2014. kada je ta cifra iznosila 497,5 milion eura, čini smanjenje od 8,1 odsto.

"Prihodi od PDV (neto naplata) čini 12,49 odsto procijenjenog BDP za 2015. godinu-3.661 milion eura", pokazala je analiza poreske politike za 2015. godinu koju je usvojila Vlada Crne Gore. 

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013 i 9/2015)omogućeno je korišćenje poreskih olakšica po osnovu isporuke proizvoda i usluga koje služe za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija. Ovo pravo se ostvaruje neposredno prilikom isporuke proizvoda, odnosno usluga uz prezentaciju poreske identifikacione kartice.

Prema podacima Poreske uprave, zaključno sa decembrom 2015. godine, izdato je 107 poreskih identifikacionih kartica, što je u odnosu na 2014. godinu (160) manje 33,1odsto.

"Visina sredstava na koja se odnosi oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost, a po osnovu međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore u 2015. godini iznose: za izgradnju autoputa Bar-Boljare 42.714.467,87 eura, za izgradnja i opremanje ugostiteljskih objekata kategorije pet i više zvjezdica 7.137.374,98 eura, međunarodni krediti gdje je Crna Gora garant 14.570.956,26 eura", ističe se u analizi.

Takođe, Zakonom o PDV je omogućeno i korišćenje poreskih olakšica kod plaćanja PDV u slučajevima kada je međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom predviđeno da se donatorska sredstva ne mogu koristiti za plaćanje poreza u Crnoj Gori. Procedura ostvarivanja ovog oslobođenja uređena je posebnim propisom Ministarstva finansija.

"Za izvještajni period po osnovu primljenih donacija nije naplaćen PDV u na navedeni iznos od 3.327.188,47 eura", ističe se u analizi.

Izvor: Vebsajt CdM, Slađana Đukanović, 19.03.2016.