Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O BIRAČKOM SPISKU: Ministarstvo je dužno da opštinskoj izbornoj komisiji za birački spisak opštine, parlamentarnoj stranci, podnosiocu potvrđene izborne liste, i nevladinoj organizaciji kojoj je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora, na njihov zahtjev, u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva, elektronskim putem omogući uvid u birački spisak, kao i u promjene koje su u njemu izvršene


Shodno Zakonu o biračkom spisku ("Sl. list CG", br. 10/2014 i 20/2015 - dalje: Zakon), Ministarstvo unutrašnjih poslova stvorilo je mogućnost za sve parlamentarne stranke da izvrše uvid u birački spisak i vrše kontrolu njegovih promjena. Pored parlamentranih stranaka, mogućnost uvida u birački spisak mogu iskoristiti i opštinske izborne komisije za birački spisak opštine, kao i nevladine organizacije kojima je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora.

Naime, Ministartsvo unutrašnjih poslova, shodno članu 21 Zakona, kojim je definisanio pravo na uvid u birački spisak, pomenutim subjektima dužno je da omogući uvid u birački spisak u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva, elektronskim putem, kao i u promjene koje su u njemu izvršene.

Pristup podacima, shodno Zakonu, omogućava se putem kompjuterske veze, posredstvom naprednog elektronskog sertifikata za korišćenje programskog rješenja. Programom za uvid u birački spisak omogućava se uvid u podatke iz biračkog spiska (kao što su podaci o imenu i prezimenu, godinama života, datumu rođenja, polu, prebivalištu i adresi birača, biračkom mjestu, biračkom području, vrsti promjene), uvid u promjene koje su izvršene u biračkom spisku, odnosno u izvornim registrima i u dokumentaciju na osnovu koje su te promjene izvršene, sa prikazom podataka prije izmjene i podacima o ličnom imenu ovlašćenog službenog lica. Programom je omogućeno i dobijanje statističkih podataka iz biračkog spiska po različitim parametrima pretrage (po imenu i prezimenu, godinama života, datumu rođenja, polu, prebivalištu i adresi birača, biračkom mjestu, biračkom području, vrsti promjene) sa grafičkim prikazom tih podataka, štampanje traženih statističkih podataka, te evidentiranje svakog uvida u birački spisak. Parlamentarne stranke navedena prava mogu ostvariti na lični zahtjev.

Nadalje, shodno članu 22 Zakona, kojim je uređeno pravo na dostavljanje podataka, propisano je da je Ministarstvo dužno da parlamentarnoj stranci, podnosiocu potvrđene izborne liste, i nevladinoj organizaciji kojoj je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora, na njihov zahtjev, dostavi kompjuterski obrađen birački spisak, na odgovarajućem mediju, sa podacima koje sadrži izvod iz biračkog spiska u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva. Sastavni dio kompjuterski obrađenog biračkog spiska je programsko rješenje za praćenje promjene podataka o biračima.

Takođe, shodno članu 24 navedenog Zakona, na zahtjev parlamentarne stranke ili potvrđene izborne liste, može se omogućiti uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrši promjena u biračkom spisku (dokumentacija koja se tiče državljanstva, ličnih karata građana, odjave i prijave mjesta prebivališta, matičnog broja građana, matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i dr.). Uvid se vrši u službenim prostorijama organa kod kojih se službena dokumentacija nalazi, a postupak i način ostvarivanja uvida u službenu dokumentaciju propisuje Ministarstvo.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, 18.03.2016.