Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 21. marta 2016. godine sednice Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatranje prijedloga zakona


153. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 21. marta 2016 godine, sa početkom u 10 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu;
3. Prijedlog zakona o biocidnim proizvodima;
4. Prijedlog zakona o vinu;
5. Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;
6. Prijedlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare.

134. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 21. marta 2016 godine, sa početkom u 11 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Razmatranje amandmana (5) na Prijedlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare, koje je podnio poslanik Srđan Milić;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je podnio poslanik Andrija Popović i

4. Tekuća pitanja.

62. śednica Odbora za ljudska prava i slobode biće održana 21. marta 2016 godine, sa početkom u 13 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

Usvajanje Zapisnika sa:

- 59. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 14. decembra 2015.godine,

- 60. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 18. februara 2016.godine i

- 61. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 29. februara 2016.godine

1. Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koji je podnijela Vlada Crne Gore;

2. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014. godinu, koji je podnio Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;

3. Drugi i treći periodični izvještaj Crne Gore o primjeni Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta za period od 2010. do 2015. godine;

4. Izvještaj (sa Prijedlogom zaključka Skupštini- član 77 stav 2 Poslovnika Skupštine) Odbora za ljudska prava i slobode o Kontrolnom saslušanju Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II na temu: "Implementacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II", održanom 29. februara 2016. godine, i

5. Tekuća pitanja.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 20.03.2016.