Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRIVREDNI SUD: Ugovor između NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike (PAM) i NVO Crnogorsko turističko udruženje (CTU) proglašen ništavnim. PAM će morati da vrati novac


"NVO PAM je crnogorskim ugostiteljima i hotelijerima nezakonito naplatio nekoliko miliona eura i novac će morati da im vrati", rekao je advokat Branko Anđelić, pravni zastupnik Udruženja ugostitelja u čiju je korist odlučio Privredni sud.

Taj sud proglasio je ništavnim ugovor između NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike (PAM) i NVO Crnogorsko turističko udruženje (CTU).

"Usvaja se tužbeni zahtjev tužioca, pa se utvrđuje da je zajednički sporazum, zaključen 25. juna 2012. godine između NVO PAM  i NVO CTU, objavljen u "Sl. listu CG", br 45/2012 od 17. avgusta 2012. godine pravno ništavan posao", piše u presudi sutkinje Milice Popović.

Ona je takvu presudu donijela odlučujući u sporu koji je Udruženje ugostitelja pokrenulo protiv PAM-a i CTU.

To Udruženje tužbom je tražilo i da se utvrdi da CTU nije bilo reprezentativno da zastupa crnogorske ugostitelje.

Po ugovoru, koji je oglašen ništavnim, ugostetilji su morali PAM-u da plaćaju naknadu za puštanje muzike.

Komentarišući prvostepenu presudu Anđelić je rekao da je Privredni sud "stao na kraj hajdučiji PAM-a i nezakonitom otimanju novca od ugostitelja".

"Ova odluka donijeta je u skladu sa svim ukidnim razlozima Vrhovnog i Apelacionog suda. Nakon pravosnažnosti svi ugostitelji će biti u prilici da povrate nezakonito oduzet novac. Da li kroz formu ponavljanja postupka, ili pokretanje parničnih postupaka", rekao je Anđelić.

Dodao je da je Privredni sud utvrdio da CTU nije reprezentativno udruženje.

"Nakon ovoga, u slučaju da se na javni poziv ne prijavi nijedno reprezentativno udruženje, Zavod za intelektualnu svojinu ima mogućnost da donese privremenu tarifu. Vjerujem da će ta tarifa konačno biti saglasna slovu zakona, pravičnosti i drastično niža u odnosu na ovu koju je predviđao tarifni sporazum koji je proglašen apsolutno ništavnim", rekao je Anđelić.

On je ranije rekao da očekuje da će se i drugi državni organi pozabaviti radom NVO PAM "koja je nezakonito, u proteklih nekoliko godina prikupila milionske iznose, a autorima raspodijelila minorne honorare".

Direktor PAM-a, Božidar Raičević, tokom postupka tvrdio je da je ugovor između PAM-a i CTU-a zaključen u zakonskoj proceduri.

Izvor: Vebsajt Vijesti, Jelena Jovanović, 19.03.2016.