Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O MEDIJIMA: Centar za građansko obrazovanje predlaže zaštitu izvora i integriteta novinara, preciziranje evidencije medija, obavezu državnih i lokalnih organa da medijima pružaju tačne informacije

21.02.2019.


Direktorat za medije Ministarstva kulture, kao nosilac procesa izrade Nacrta zakona o medijima, obesmislio je sve dosadašnje pokušaje sistemskog unapređenja okvira i ambijenta za rad i djelovanje medija u Crnoj Gori, a koji su bili u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksama, poručeno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Ta organizacija je juče Ministarstvu kulture, na čijem je čelu Aleksandar Bogdanović, dostavila amandmane na Nacrt zakona, među kojima su najznačajniji oni koji se tiču zaštite izvora i integriteta novinara, preciziranje evidencije medija, obaveze državnih i lokalnih organa da medijima pružaju tačne informacije...

"CGO ne očekuje ni da podneseni amandmani dobiju adekvatnu podršku i da nađu svoje mjesto u konačnom tekstu Zakona, a posebno imajući u vidu da su grubo ignorisana i mišljenja međunarodnih eksperata na ovaj tekst. To sve, naravno, može samo doprinijeti daljem produbljivanju problema u oblasti medija i osnažiti trend loših ocjena koje Crna Gora bilježi u relevantnim međunarodnim izvještajima", poručili su iz te NVO.

15 samostalnih amandmana podnio je Centar za građansko obrazovanje.

U saopštenju se navodi da je CGO od početka insistirao na drugačijem pristupu, a koji bi išao od sveobuhvatne analize, preko usvajanja medijske strategije, pa tek onda do novog zakona.

"Mi i danas cijenimo da je neophodan širi društveni dijalog različitih zainteresovanih strana, objektivno sagledavanje situacije u oblasti medija, a onda predlaganje rješenja koja će sve to uvažiti. Iako je napravljen potpuno pogrešan redosljed koraka u ovom procesu, CGO će do kraja zastupati predložene amandmane kroz dostupne mehanizme i pokušati tako dati doprinos unaprijeđenju predloženih zakonskih rješenja. U javnom je interesu postojanje medija koji mogu ostati nezavisni i istrajni uprkos očiglednom političkom i ekonomskom uticaju i pritiscima, a samim time doprinijeti izgradnji odgovornih institucija, a dužnost nadležnih institucija je da takav okvir kreiraju. Ovaj Nacrt zakona to ne obezbjeđuje, iako ima dobrih elemenata i rješenja, te ga je potrebno dodatno ozbiljno unaprijediti", smatraju u CGO. Ističu da se amandmanima CGO, u najvećem dijelu, predlaže definisanje pojmovnika, cilja i predmeta zakona kao preduslova za razumijevanje svrhe njegovog donošenja, ali i samih pojmova u kontekstu predloženih rješenja, a posebno precizno definisanje pojma medija, kako bi bilo jasno na koga se zapravo odnose predložena riješenja.

"Insistiramo na većoj zaštiti novinarskih izvora, integriteta novinara, širem obimu u pristupu informacijama od javnog značaja u posjedu organa javnog sektora i obavezi nosioca javnih ovlašćenja da pružaju tačne, potpune i pravovremene informacije o pitanjima iz njihovog djelokruga rada, ali i definisanju njihove odgovornost u slučajevima nedostavljanja traženih informacija medijima", poručili iz te NVO.

Pored samostalnih amandmana, CGO je podržao i prijedloge, sugestije i komentare koje su zajednički podnijeli Institut za medije, NVO Media centar, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG), Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), CGO, urednik "Dana" Nikola Marković, i novinari Mihailo Jovović i Vladan Mićunović.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Tina Popović, 17.02.2019.


Naslov: Redakcija