Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MIŠLJENJE SA PREDLOGOM ODGOVORA USTAVNOM SUDU CRNE GORE POVODOM PREDLOGA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCJENU USTAVNOSTI ODREDBE ČLANA 1,2,5,6,7,10,11 I 12 ZAKONA O IZVRŠENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA CRNE GORE U-I BROJ 6/10 OD 19. APRILA 2017. GODINE ("SLUŽBENI LIST CG", BROJ 31/17): Parlamet se izjašnjava o naknadama za majke sa troje i više djece

20.11.2017.


Crnogorski parlament, na sjednici 23. novembra 2017. godine, izjasniće se o Mišljenju sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1,2,5,6,7,10,11 i 12 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/10 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG",broj 31/17) kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.

Zakonodavni odbor je ranije predložio da Skupština odbije predloge i inicijative za ocjenu ustavnosti ovog Zakona.

Ustavni sud Crne Gore donio je 19. aprila odluku kojom je ukinuo odredbe Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje su prestale da važe danom njenog objavljivanja.

Ustavni sud je utvrdio da odredbe Zakona nijesu bile u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) i regulisao pravnu situaciju nastalu nakon prestanka važenja neustavnih odredaba.

Kako je navedeno, Vlada je dužna da u roku od tri mjeseca od objavljivanja odluke Ustavnog suda podnese Skupštini Predlog zakona za izvršenje ove odluke, kako bi se regulisao pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ill više djece, koje im je priznato na osnovu neustavnih odredbi Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zastiti.

Vlada Crne Gore postupila je po uputstvu Ustavnog suda i 8. juna utvrdila je Predlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Cme Gore od 19. aprila. Zakon je usvojen u parlamentu 29. juna.

Zakonom se reguliše pravni status korisnica naknade koje su iskoristile pravo iz neustavnih odredaba zakona, odnosno koje su zbog ostvarenja prava na doživotnu naknadu prekinule dotadašnji radni odnos, ili su prekinule korišćcenje prava na penziju, ili su se odjavile iz evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Predlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda od 19. aprila podnijeli su poslanici Zdenka Popović, Momo Korivica, Danilo Šaranović, Valentina Minić i Dženan Kolić.

Inicijativu o tome podnio je podgorički advokat Veselin Radulović, kao i Branka Bošnjak, Mirjana Jančovska i Nataša Jevrić.


IZVOR: Vebsajt CdM, 19.11.2017.


Naslov: Redakcija