Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA CG: Ako na sjednici vijeća za odluku koju je predložio sudija izvjestilac nije odlučeno jednoglasno, smatra se da odluka nije donijeta. Predsjednik vijeća predmet za koji nije postignuta jednoglasnost dostavlja predsjedniku suda koji će ga uputiti na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke

20.11.2017.


Povodom tekstova objavljenih u sredstvima javnog informisanja, 16. novembra 2017. godine, o postupanju Ustavnog suda u predmetu po ustavnoj žalbi Tufika Softića, ovaj Sud objavio je saopštenje za javnost:

Prvo Vijeće Ustavnog suda Crne Gore na sjednici od 15. novembra 2017. godine razmatralo je ustavnu žalbu U-III br. 6/16 podnosioca Tufika Softića.

Amandmanom XV na Ustav Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI - dalje: Ustav) propisano je da Ustavni sud o ustavnoj žalbi odlučuje u vijeću sastavljenom od troje sudija. Vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu. Ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost, o ustavnoj žalbi odlučiće Ustavni sud većinom glasova svih sudija, saglasno odredbi člana 151 stav 1 Ustava.

Saglasno odredbi člana 37 stav 1 Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 7/2016), ako na sjednici vijeća za odluku koju je predložio sudija izvjestilac nije odlučeno jednoglasno, smatra se da odluka nije donijeta. Saglasno odredbi člana 37 stav 3 istog člana predsjednik vijeća predmet za koji nije postignuta jednoglasnost dostavlja predsjedniku suda koji će ga uputiti na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke.

Dakle, u konkretnom slučaju, Prvo vijeće Ustavnog suda nije odbilo ustavnu žalbu podnosioca, kako je objavljeno u sredstvima javnog informisanja, već je predmet, usljed nepostizanja jednoglasnosti, upućen na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke, saglasno Ustavu, Zakonu o Ustavnom sudu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 11/2015) i Poslovniku Ustavnog suda.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA CRNE GORE ("Sl. list CG", br. 7/2016)

c) Upućivanje predmeta na sjednicu Ustavnog suda

Član 37

(1) Ako na sjednici vijeća za odluku koju je predložio sudija izvjestilac nije odlučeno jednoglasno, smatraće se da odluka nije donijeta.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana u zapisnik se upisuje: podatak o načinu na koji su sudije glasale, utvrđenje da odluka nije donesena jednoglasno i zaključak da se predmet upućuje na sjednicu Ustavnog suda zbog toga što na sjednici vijeća nije postignuto jednoglasnost.

(3) Nakon završene sjednice vijeća predsjednik vijeća dostavlja predmet iz stava 1. ovog člana predsjedniku koji ga upućuje na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 16.11.2017.


Naslov: Redakcija