Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Doneta Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020 i Akcioni plan za njeno sprovođenje u 2016. godini, usvojen Izvještaj o primjeni Zakona o elektronskoj upravi i Predlog plana davanja koncesija za korišćenje šuma u 2016. godini


Vlada Crne Gore, na  137. sjednici održanoj 19. novembra 2015. godine donijela je Strategiju ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020 i usvojila Akcioni plan za njeno sprovođenje u 2016. godini. Vodeće načelo Strategije je da se za svu djecu od rođenja do polaska u školu, u skladu sa međunarodnim standardima, obezbijedi zadovoljenje razvojnih potreba putem programski i infrastrukturno adekvatnih usluga za koje će biti zaduženi kompetentni profesionalci, uz aktivno angažovanje zajednica i roditelja. Strategija je usmjerena ka povećanju obuhvata predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem sve djece, posebno uzrasta 3 godine do polaska u školu, unapređenju kvaliteta usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i uvođenju inovativnih i održivih modela finansiranja.

Vlada je usvojila Izvještaj o primjeni Zakona o elektronskoj upravi ("Sl. list CG", br. 32/2014) koji pored prikaza implementacije Zakona daje i mjere za dalje unapređenje elektronske uprave u Crnoj Gori. Zakon je donijet u cilju eliminisanja administrativnih barijera, distance i vremena u komunikaciji države sa građanima, države sa privrednim subjektima i državnih organa međusobno. Crna Gora je prema istraživanjima Ujedinjenih Nacija, na rang listi razvoja eGovernmenta sa 57. mjesta u 2012. godini prešla na 45. mjesto u 2014. godini i po indeksu razvoja elektronske uprave najbolje je rangirana zemlja regiona.

U skladu sa Zakonom o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009), Vlada je usvojila Predlog plana davanja koncesija za korišćenje šuma u 2016. godini u područnim jedinicama Pljevlja, Berane, Petnjica, Žabljak, Kolašin, Plužine, Podgorica, Danilovgrad, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Plan se donosi u cilju obezbjeđenja procedure davanja koncesija, kao početni korak u uspostavljanju transparentnih uslova i ravnopravnosti svih zainteresovanih subjekata i učesnika u postupku. Na sjednici je istaknuto da se na ovaj način želi postići optimalna valorizacija prirodnh bogastava, obezbjeđenje javnog interesa, ekonomičnog, racionalnog i efikasnog korišćenja šuma i očuvanje životne sredine. Količina koja se daje utvrdiće se i precizno definisati izvođačkim projektima za svaku godinu pojedinačno.

Vlada se upoznala sa problematičnim ocjenama dijela administracije u Briselu koje su prenijeli mediji i zaključila da će ta tema biti predmet komunikacije sa evropskim partnerima.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 19.11.2015.