Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O SVETKOVANJU VJERSKIH PRAZNIKA: neradni dani povodom Kurbanskog bajrama 21, 22. i 23. avgust 2018. godine

20.08.2018.


Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika ("Sl. list RCG", br. 56/93 i 27/94 - dr. zakon), zaposleni islamske vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika Kurbanski bajram (tri dana) i to: utorak – 21. srijeda 22. i četvrtak 23. avgust 2018. godine.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 13.08.2018.


Naslov: Redakcija