Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MINISTARSTVO PRAVDE: Pritužbe na rad notara podnose se Ministarstvu ili Notarskoj komori


Ministarstvo pravde pozvalo je sve građane koji imaju pritužbe da notari učestvuju u poslovima sa elementima zelenašenja, da se obrate tom Vladinom resoru ili Notarskoj komori.

Ministarstvo, prema riječima njegovih predstavnika, kroz redovan nadzor kontroliše i obavlja pregled poslovanja notara u svim segmentima i prilikom uočavanja nepravilnosti rada notara preduzima sve mjere u skladu sa zakonom.

Takođe su naveli i da u dosadašnjem redovnom nadzoru rada notara nijesu upoznati ni sa jednim slučajem koji bi upućivao da se radi o poslu koji ima elemente zelenaštva.

Zelenašenje je, prema Krivičnom zakoniku ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr. i 14/2015), krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora i novčana zavisno od težine izvršenog djela.

Zelenašenje se u zakonu definiše kao davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam nekome, primanje ili ugovaranje za sebe ili drugog nesrazmjerne imovinske koristi, iskorišćavajući teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu, lakomislenost ili nedovoljnu sposobnost za rasuđivanje oštećenog.

Policija je do jula 2014. godine registrovala 234 zelenaša, od čega su 37 označeni kao pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.

Izvor: Vebsajt RTCG, 19.07.2015.