Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 20. jula 2015. godine sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za bezbjednost i odbranu, Zakonodavnog odbora, Odbora za antikorupciju, Odbora za ljudska prava i slobode - na dnvenom redu razmatranje nekoliko predloga zakona, trenutno stanje u procesu pregovaranja Crne Gore i Evropske unije u dijelu antikorupcije i organizovanog kriminala, Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2014. godinu


110. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 20.07.2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o dopunama Zakona o regionalnom razvoju;

2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

3. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na nepokretnost;

4. Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje;

5. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2014. godinu i Finansijski iskazi Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2014. godinu (na upoznavanje) i

6. Tekuća pitanja.

131. sednica Zakonodavnog odbora biće održana 20.07.2015. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice;

2. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;

3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o eksproprijaciji;

4. Predlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku Crne Gore;

5. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces.

42. sednica Odbora za bezbjednost i odbranu biće održana 20.07.2015. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti.

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2014. godinu;

2. Tekuća pitanja.

52. sednica Odbora za ljudska prava i slobode biće održana 20.07.2015. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

Usvajanje Zapisnika sa:

- 49. sjednice, održane 13. maja 2015. godine;

- 50. sjednice, održane 19. maja 2015. godine;

- 51. sjednice, održane 10. juna 2015. godine;

- 53. sjednice i nastavka 53. sjednice, održanih 11. i 17. juna 2015. godine i

- 54. sjednice, održane 24. juna 2015..godinu

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE ZA 2014. GODINU, koji je Skupštini Crne Gore podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa

-Komentarima Direktora ZIKS-a na PREPORUKE date u Godišnjem izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2014. godinu;

2. IZVJEŠTAJ "POSTUPANJE POLICIJE SA DJECOM", koji je Odboru za ljudska prava i sloboda podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

3. Informacije o aktivnostima i mjerama preduzetim u cilju poboljšanja položaja pripadnika LGBT populacije

a) Informacija Uprave policije u vezi sa napadima na članove i aktiviste LGBT zajednice i preduzimanju mjera u cilju zaštite njihove bezbjednosti i

b) Informacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava o mjerama i radnjama u cilju promjene svijesti javnosti u vezi sa zabranom diskriminacije i osposobljavanju policije, tužilaca i sudija sa

-Informacijom sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića sa izvršnim direktorom NVO "LGBT Forum Progres", Stevanom Milivojevićem, održanog 22. decembra 2014. godine;

4. IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA I EGIPĆANA U CRNOJ GORI 2012-2016. U 2014. GODINI, S AKCIONIM PLANOM ZA 2015. GODINU;

5. IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE, DOC. DR SRĐE POPOVIĆA NA TREĆEM MEĐUNARODNOM MINISTARSKOM IDAHO FORUMU 2015 POD NAZIVOM "OKONČANJE NASILJA I ZLOČINA IZ MRŽNJE", održanom od 10. do 12. maja 2015. godine u Budvi, i

6. Tekuća pitanja.

39. sednica Odbora za antikorupciju biće održana 20.07.2015. godine, sa početkom u 15:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Trenutno stanje u procesu pregovaranja Crne Gore i Evropske unije u dijelu antikorupcije i organizovanog kriminala, vezano za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna ljudska prava i Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.

Sjednici će prisustvovati potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Duško Marković, koji je ujedno predsjednik Savjeta za vladavinu prava.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 18.07.2015.