Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O FINANSIRANjU LOKALNE SAMOUPRAVE: Primjena novog Zakona pozitivno utiče na opštinske finansije

20.06.2019.


U cilju kontinuiranog praćenja finansijskog stanja u lokalnim samoupravama i implementacije Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/2019 - dalje: Zakon) generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države, Snežana Mugoša održala je radni sastanak sa rukovodiocima opštinskih službi za finansije. Sastanku je, osim predstavnika Ministarstva finansija i opštinskih službi za finansije, prisustvovala i predstavnica Zajednice opština Crne Gore.

Tema radnog sastanka su bili pokazatelji trenutnog finansijskog stanja i aktuelni problemi sa kojima se suočavaju lokalne samouprave.

Poseban akcenat je stavljen na efekte primjene novog Zakona. Svi učesnici sastanka su istakli zadovoljstvo primjenom novih zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalne samouprave. Uporedni podaci za prvi kvartal 2019. godine u odnosu na prvi kvartal 2018. godine pokazuju da primjena Zakona daje očekivane pozitivne efekte. Naime, prihodi po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica na nivou svih lokalnih samouprava su u periodu januar-mart 2019. godine ostvareni u iznosu od 6,15 mil. € što je za 2,51 mil. € više u odnosu na isti period prethodne godine. Osim toga, transferi iz Egalizacionog fonda su povećani u iznosu od 1,29 mil. € u odnosu na januar – mart 2018. godine.

Analizom podataka utvrđeno je da su u posmatranom periodu gotovo sve pozicije izdataka lokalne samouprave uvećane u odnosu na isti period prethodne godine. Imajući u vidu navedeno, generalna direktorica Mugoša je ukazala na neophodnost racionalizacije tekuće potrošnje i poboljšanja efikasnosti u naplati sopstvenih prihoda. Ona je izrazila uvjerenje da će opštine koje imaju veliki iznos neizmirenih obaveza u narednom periodu raditi na njihovom izmirenju u skladu sa odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (Sl. list CG", br. 20/2014, 56/2014, 70/2017, 4/2018 - odluka US i 55/2018), kao i da će povećanje ustupljenih i sopstvenih prihoda doprinijeti većem kvalitetu usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima.

Generalna direktorica Mugoša je iskazala zadovoljstvo činjenicom da je uspostavljanje revolving fonda pokazalo svoju opravdanost imajući u vidu da su u prethodna četiri mjeseca povučena značajna sredstva iz ovog fonda koji ima podsticajnu ulogu za jedinice lokalne samouprave u cilju što boljeg korišćenja dostupnih donatorskih sredstava za realizaciju važnih projekata od javnog interesa.

Na sastanku su svim učesnicima podijeljene dvojezične brošure koje sadrže Zakon o finansiranju lokalne samouprave i sve podzakonske akte koji su doneseni na osnovu ovog zakona. Brošure su štampane u okviru projekta "Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori" koji zajednički implementiraju Ministarstvo finansija Crne Gore i UNDP, uz podršku Ministarstva finansija Republike Slovačke.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva finansija, 18.06.2019.


Naslov: Redakcija