Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Izvještaj sa javne rasprave

20.06.2018.


Ministarstvo pravde objavilo je Izvještaj sa javne rasprave o Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

- PREGLED PREDLOGA I SUGESTIJA -

Advokat Jovan Poleksić dostavio je predlog za izmjenu člana 84 stav 1 Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon, 48/2015, 51/2017 i 75/2017 - odluka US), kojim je uređeno postavljanje privremenog zastupnika. Dopuna je predložena na sljedeći način: "Sud postavlja privremenog zastupnika iz reda advokata po redosljedu sa spiska Advokatske komore Crne Gore koji je, uz prethodnu saglasnost advokata, sastavljen prema mjesnoj nadležnosti sudova. Advokatska komora spisak iz stava 1 ovog člana dostavlja sudovima. Izuzetno, za privremenog zastupnika mogu biti postavljani i advokati mimo mjesne nadležnosti suda, ukoliko za to postoje opravdani razlozi koji moraju biti obrazloženi. Advokat može odbiti postavljanje za privremenog zastupnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje advokatura. Izuzetno, sud postavlja privremenog zastupnika iz reda drugih stručno osposobljenih lica." U obrazloženju predloga je navedeno da predmetnim članom nije propisan način, odnosno postupak postavljenja privremenog zastupnika iz reda advokata, što je ostavilo prostor sudijama da, budući da zakon ne sadrži smjernice u tom pravcu, za privremene zastupnike postavljaju advokate po svom nahođenju.

Privredno društvo "Crnogorski Telekom" dostavilo je predlog koji se odnosi na troškove postupka u sporovima male vrijednosti, u slučaju kada postoji nesrazmjera između vrijednosti predmeta spora i nastalih troškova. S tim u vezi, predložilo je da u navedenom slučaju sud ne dosuđuje troškove postupka stranci koja uspije u sporu, ako su ti troškovi nesrazmjerni sa visinom tužbenog zahtjeva.

- ODGOVOR OBRAĐIVAČA ZAKONA -

Obrađivač, tj. radna grupa je sa posebnom pažnjom cijenila sugestije date od strane advokata Jovana Poleksića, pa je za iste našla da su opravdane i svrsishodne u dijelu u kojem je predloženo da sud postavlja privremenog zastupnika iz reda advokata po redosljedu sa spiska Advokatske komore, s čim u vezi je u Nacrtu izvršena izmjena, na način što je u članu 84 dodat novi stav 2, navedene sadržine. Nasuprot navedenom, ocijenjeno je izlišnim sastavljanje posebnog spiska Advokatske komore za potrebe postavljanja privremenog zastupnika iz reda advokata, a uz saglasnost advokata i prema mjesnoj nadležnosti sudova, obzirom da advokatima stoji na raspolaganju diskreciono pravo da li će angažovanje prihvatiti. Predlog da za privremenog zastupnika može biti postavljeno drugo stručno lice samo izuzetno, nije prihvaćen, s obzirom da je opravdano postojeće rješenje shodno kojem sud, cijeneći okolnosti slučaja, a vodeći računa o ekonomičnosti postupka, može za privremenog zastupnika postaviti lice koje u konačnom ne bi imalo pravo na nagradu i naknadu troškova.

Kao opravdan i utemeljen ocijenjen je predlog i "Crnogorskog Telekoma", koji se odnosi na troškove postupka u sporovima male vrijednosti, u slučaju kada postoji nesrazmjera između vrijednosti predmeta spora i nastalih troškova, jer je na takvo rješenje ukazala praksa, s obzirom da je veliki broj slučajeva u kojima sud dosuđuje troškove postupka stranci koja uspije u sporu i u slučaju kada je vrijednost predmeta spora nesrazmjerna sa visinom troškova postupka. Ovakvo rješenje predviđeno je i Regulativom o sporovima male vrijednosti broj 861/2007 od 11.07.2007. godine, što predloženom rješenju daje nesumnjivi legitimitet.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva pravde, 14.06.2018


Naslov: Redakcija