Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

RADNA VERZIJA IZMJENA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA: Institut alternativa smatra da Radna verzija izmjena Zakona sadrži problematična rješenja i osujećuje uspostavljanje sistema zasluga u državnim organima. Sporni su zadržavanje diskrecionog prava starješina organa da ne izaberu kandidate koji su najbolje rangirani tokom provjere sposobnosti za posao u državnim organima, nedovoljno regulisana provjera sposobnosti i nedovoljno sprječavanje političkog uticaja na zaposlene u državnim organima


Radna verzija izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima sadrži problematična rješenja i osujećuje uspostavljanje sistema zasluga u državnim organima, smatraju u Institutu alternativa (IA). Ta nevladina organizacija (NVO) uputila je inicijativu ministru unutrašnjih poslova, Goranu Daniloviću u cilju unapređenja radne verzije izmjena Zakona.

Iz te nevladine organizacije podsjetili su da je rad na izmjeni tog Zakona počeo u septembru 2015. godine.

Kako su naveli, u toku je finalizovanje radne verzije izmjena od međusektorske radne grupe koju čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za kadrove, Ministarstva finansija, Skupštine i predstavnica IA.

"Međutim, uprkos našem zagovaranju mijenjanja odredaba, koje su u proteklom periodu osujetile uspostavljanje sistema zasluga u crnogorskoj državnoj upravi, radna verzija zakonskih izmjena zadržala je najproblematičnija rješenja", ocijenili su iz IA.

Oni smatraju da ta rješenja, na koja su ukazali u inicijativi, između ostalog, obuhvataju zadržavanje diskrecionog prava starješina organa da ne izaberu kandidate koji su najbolje rangirani tokom provjere sposobnosti za posao u državnim organima, nedovoljno regulisanu provjeru sposobnosti i nedovoljno sprječavanje političkog uticaja na zaposlene u državnim organima.

Iz IA su dodali da ta rješenja obuhvataju i preveliku centralizaciju odlučivanja o izboru državnih službenika u političkim ličnostima i nepreciznu kategorizaciju službeničkih mjesta.

U saopštenju se kaže da o problematičnoj primjeni tih zakonskih rješenja govore brojni nalazi IA, kao i prijave građana koji im se obraćaju putem sajta Moja uprava.

IA je u inicijativi ukazao i na posljednju prijavu na tom sajtu, u kojoj jedan od bivših zaposlenih u Ministarsvu unutrašnjih poslova (MUP) tvrdi da su mu prava višestruko prekršena.

"Podsjećamo Vas da je resor, kojem ste na čelu, najbrojnija institucija sistema, sa 4.859 zaposlenih, prema poslednjem Kadrovskom planu Vlade. Samim tim, problemi su često i najbojniji u odnosu na prava zaposlenih u MUP-u", kaže se u inicijativi.

Oni su u inicijativi podsjetili i na njihova ranija upozorenja da određene praksu u MUP-u mogu biti diskriminatorne, u svjetlu navoda da je u tom Ministarstvu status zaposlenih na određeno vrijeme riješen time što im je omogućeno da se prijave na interne oglase.

"Time bivaju diskriminisani mnogi službenici u drugim državnim organima, koji su godinama radili na određeno vrijeme, a kojima nije omogućeno da riješe svoj status na način na koji je to dozvoljeno njihovim kolegama iz MUP-a", navodi se u inicijativi.

Izvor: Vebsajt RTCG, 16.06.2016.