Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeno više Predloga zakona: o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi

20.05.2019.


Vlada Crne Gore je na održanoj 121. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica s Izvještajem sa javne rasprave.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike kojim se omogućava korišćenje neophodnih podataka iz administrativnih izvora, uključujući i identifikatore i pravo integracije administrativnih izvora sa zvaničnom statistikom u cilju razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike. Osim toga, rješava se i pitanje kolizije nacionalnog zakonodavstva prilikom korišćenja neophodnih podataka sa identifikatorima iz administrativnih izvora u statističke svrhe i usaglašavanje zakonske regulative sa međunarodnim standardima.

Usljed organizacionih i kadrovskih promjena u okviru državne uprave, donijeta je Odluka o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije.

Donijeta je i Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Peace Corps programom u Crnoj Gori.

Vlada je usvojila Informaciju o zahtjevu bivših radnika "Termoplast" AD u stečaju Gusinje i prihvatila predlog da ustupi svoje potraživanje bivšim zaposlenim u ukupnom iznosu od 45.820,00 eura na ime neto potraživanja zaposlenih i neisplaćenih poreza i doprinosa.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o odobravanju sredstava državne pomoći za sufinansiranje i pred-finansiranje međunarodnih projekta Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono - preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost na zaključivanje Ugovora i zadužila Ministarstvo finansija da za njegovu realizaciju transferiše sredstva iz Budžeta Crne Gore za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 eura.

Usvojena je Informacija o sporazumnom raskidu ugovora o građenju i ugovora o vršenju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vrtića i jaslica u Baru, izvođenju radova na privremenom uređenju/sanaciji terena na lokaciji nekadašnjeg gradilišta predmetnog objekta i odabiru nove lokacije za izgradnju objekta vrtića i jaslica u Baru. Vlada je prihvatila sporazume o raskidu ugovora o građenju i, pored ostalog, zadužila Ministarstvo prosvjete da u saradnji sa Opštinom Bar odabere novu lokaciju za izgradnju objekta vrtića i jaslica, pribavi urbanističko-tehničke uslove, pokrene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i finansiranje izgradnje predmetnog objekta uvrsti u postojeći kreditni aranžman sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope - CEB.

Usvojen je i Izvještaj o poslovanju Aerodroma Crne Gore AD za 2018. godinu.

Vlada je podržala Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanice/ci: Marta Šćepanović, Jovanka Laličić, Nikola Rakočevića, Predrag Sekulović, Genci Numanbegu, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović i Adrijan Vuksanović. Predloženim odredbama propisuje se pravo zaposlenog na otpremninu u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, kao i to da uslove, način ostvarivanja prava i iznos otpremnine utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva. Predviđeno je i da zaposleni kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu, ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru u periodu od pet godina i da se ovo ograničenje ne odnosi se na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

Podržan je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanice/ci: Željko Aprcović, Marta Šćepanović, Mihailo Anđušić, Jovanka Laličić, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša, Andrija Popović i Adrijan Vuksanović. Izmjene i dopune su predložene u ciju usaglašavanja sa odredbama Zakona o državnoj upravi ("Sl. list CG", br. 78/2018) i, s tim u vezi, sa propisima o organizaciji i radu u organima državne uprave.

Takođe, Vlada je podržala i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi koji je Skupštini Crne Gore podnijela ista grupa poslanika, a kojim se vrši usaglašavanje sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018).


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.05.2019.


Naslov: Redakcija