Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

REVIZIJOM BUDŽETA POKRIVENA SKORO SVA POTROŠNJA: Potrebno jačanje saradnje između DRI i sistema unutrašnje revizije


Skoro ukupna potrošnja budžeta, odnosno 95 odsto, pokriveno je funkcijom unutrašnje revizije, koja je u periodu od 2011. do prošle godine dala veliki broj preporuka, saopštila je generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija Ana Krsmanović.

Ohrabruje i to što se broj sprovedenih preporuka povećava, jer to znači da se poboljšava i kvalitet rada unutrašnjih revizora.

Kao izazov u pogledu razvoja unutrašnje revizije, Krsmanović u narednom periodu vidi dalje popunjavanje jedinica za unutrašnju reviziju i razvoj kompetencija, vještina i znanja revizora.

Član Senata Državne revizorske institucije DRI, Branislav Radulović, govoreći o odnosu državne i unutrašnje revizije u javnom sektoru Crne Gore, rekao je da je sistem unutrašnje revizije u javnom sektoru u organizacionom obliku koji postoji danas, uvoden Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 73/2008, 20/2011, 30/2012 i 34/2014) krajem 2008. godine.

On smatra da je izgradnja demokratske i građanima odgovorne vlasti nemoguća bez izgradnje jakih mehanizama budžetske kontrole, prije svega vrhovne revizorske institucije, kao funkcionalno, organizaciono i finansijski nezavisnog organa kontrole javnog sektora.

"Samo na osnovu nalaza DRI može se autoritativno zaključiti da li su ciljevi postavljeni prilikom usvajanja budžeta i drugih programskih dokumenata ostvareni ili ne i da li su finansijska sredstva utrošena u skladu sa odobrenjima", rekao je Radulović.

Na taj način, kako je objasnio, DRI podiže odgovornost nosioca javnih ovlašćenja i povjerenje javnosti u javni sektor.

"Da bi državna revizija ostvarila svoju ustavnu i zakonsku kompetenciju važan segment njenog funkcionisanja je i uspješna saradnja sa internim odnosno unutrašnjim revizorima u javnom sektoru, ali i u komercijalnom sektoru. Dobro uspostavljena saradnja prije svega eliminiše dupliranje poslova i omogućava najefektivniji način uštede vremena i resursa neophodnih za obavljanje aktivnosti u dijelu revizije budžetske potrošnje", naveo je Radulović.

Prema njegovim riječima, državna i unutrašnja revizija su načelno komplementarne, kao I da DRI teži ne samo da sarađuje sa internom revizijom već i da podstiče izgradnju njenih kapaciteta.

"Kada je u pitanju odnos prema subjektima revizije važno je istaći da državni revizori načelno imaju nešto šire iskustvo i veći opseg subjekata i vrste kontrole, dok interni revizori načelno imaju bolji dubinski pogled rada subjekata čiji su dio organizacione strukture", rekao je Radulović.

DRI, kako je saopštio, ima i veći stepen nezavisnosti.

"Interni revizor nije nezavisan u onom stepenu kao i državni revizor", rekao je Radulović.

Izvor: Vebsajt CDM, 19.05.2015.