Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI 2019-2021. GODINE: Predstavnici EK pozitivno ocijenili Program

20.02.2019.


Predstavnici Evropske komisije (EK) pozitivno su ocijenili novi Program ekonomskih reformi 2019 – 2021 i konstatovali da je napravljen korak naprijed u odnosu na prethodni, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako su naveli iz tog resora, ministar finansija Darko Radunović primio je predstavnike EK koji u Crnoj Gori borave povodom ocjene Programa ekonomskih reformi 2019 – 2021.

Iz Ministarstva su ukazali da su predstavnici EK istakli da je kvalitet dokumenta dobar, da je dobro strukturiran i da ga odlikuju pozitivne osobine, kao i da su sadržane informacije u njemu koncizne i korisne.

Kako je saopšteno, u oblasti strukturnih reformi tri preporuke odnose se na aktivnosti u vezi sa smanjenjem sive ekonomije, odnosno smanjenjem učešća neformalnog sektora u ekonomiji, zatim povećanje stope aktivnosti stanovništva i poboljšanju funkcionisanja tržišta rada, kao i unaprjeđenje poslovnog ambijenta. Vlada je Program ekonomskih reformi 2019 – 2021 usvojila 24. januara na 106. sjednici i najvažniji je dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom (EU).

Radunović je istakao da Program ekonomskih reformi sadrži strateški cilj Crne Gore, a to je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza u odnosu na prosjek država članica EU i povećanju kvaliteta života građana.

"Zahvalivši se na značajnoj pomoći koju je EK pružila u prethodnom periodu tokom izrade Programa ekonomskih reformi 2019 - 2021, Radunović je ponovio da je Crna Gora tokom prethodne dvije godine postigla snažan ekonomski rast, tokom 2017. godine po stopi od 4,7 odsto, a u toku trećeg kvartala prošle godine po stopi od 4,9 odsto i da su tome najviše doprinijeli veliki investicioni razvoj i dobri rezultati postignuti u turizmu i sektoru energetike", kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, aktivnosti Ministarstva su usmjerene u dva pravca, na jačanju makroekonomske stabilnosti i sprovođenju strukturnih reformi.

Radunović je partnere iz EK upoznao sa tim da je tekuća potrošnja bila pokrivena tekućim prihodima i da je po pitanju budžetskog deficita ostvaren iskorak tokom prošle godine i da je on bio 3,5 odsto za razliku od 2017. godine kada je iznosio 5,6 odsto.

On je ukazao da je Ministarstvo u završnoj fazi rada na Zakonu o javno – privatnom partnerstvu, Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Radunović je naveo da je Vlada u prethodnom periodu donijela niz zakona među kojima su Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/2019), Zakon o lokalnim komunalnim taksama, Zakon o administrativnim taksama sa ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta.

"Ministarstvo finansija će sprovesti postupak javne rasprave na set zakonskih rješenja koji će unaprijediti sektor finansija i doprinijeti finansijskoj stabilnosti u Crnoj Gori, a koje je pripremila Centralna banka", dodaje se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 14.02.2019.


Naslov: Redakcija