Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

AMCHAM: Prosječna ocjena koja je dodijeljena poslovnom ambijentu u Crnoj Gori iznosi 5,57, što pokazuje da je još neophodno da se učine značajna poboljšanja kako bi se došlo do povoljnog poslovnog okruženja. U oblasti vladavine prava, kompanije članice su ocijenile da sudski postupci i dalje traju godinama, spriječavajući investitore da svoje projekte završe na vrijeme i povećavajući im gubitke

20.02.2017.


Trajanje sudskih postupaka i obim sive ekonomije i dalje su glavna pitanja koja brinu većinu kompanija članica Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham), dok je veliki broj njih zadovoljan telekomunikacionom infrastrukturom u državi.

U izvještaju o poslovnom ambijentu u prošloj godini, koji je AmCham predstavio u Podgorici, navodi se da sveukupna prosječna ocjena koja je dodijeljena poslovnom ambijentu u Crnoj Gori iznosi 5,57, što pokazuje da je još neophodno da se učine značajna poboljšanja kako bi se došlo do povoljnog poslovnog okruženja.

"Zanimljivo je što su energetski sektor i špedicija, odnosno distribucija, označeni kao sektori sa najpovoljnijim poslovnim ambijentom, dobivši ocjenu sedam. S druge strane, zabrinjavajuće je to što je sektor oglašavanja, odnosno medija ocijenjen najnižom ocjenom odnosno sa tri", navodi se u izvještaju.

Članice AmCham-a smatraju da članstvo u Evropsku uniju (EU) i NATO ima veliki uticaj na privlačenje novih investicija.

"Oko 91 odsto članica vjeruje da će im profit biti dobar ili veoma dobar tokom ove godine", dodaje se u izvještaju.

U oblasti vladavine prava, kompanije članice su ocijenile da sudski postupci i dalje traju godinama, spriječavajući investitore da svoje projekte završe na vrijeme i povećavajući im gubitke.

"Članice smatraju da bi trebalo povećati efikasnost sudova, a sudije obučiti u vezi sa funkcionisanjem tržišne ekonomije", navodi se u izvještaju.

Oko 78 odsto članica ocijenile su stanje na tržištu rada kao loše ili veoma loše u ovogodišnjem istraživanju, u poređenju sa 60 odsto članica koje su isto to izjavile 2014. godine.

"Osnovni izazovi sa kojima se kompanije suočavaju su stope poreza i doprinosa zakonodavni okvir u oblasti rada u Crnoj Gori kao i nedostatak kvalifikovane radne snage", objašnjeno je u izvještaju.

Radno zakonodavstvo Crne Gore, koje se sastoji od Zakona o radu i kolektivnih ugovora na različitim nivoima smatra se prevaziđenim i neusklađenim sa funkcionisanjem tržišta rada.

"Jedno od najznačajnijih unaprijeđenja u toj oblasti bila bi promjena trenutne procedure za otpuštanje radnika i jednostavnija definicija pojma zarade", dodaje se u izvještaju.

Još jedno veoma važno pitanje koje prema mišljenju članica AmCham-a treba konstantno unaprijeđivati jesu znanja i vještine radne snage u Crnoj Gori.

"Kompanije teško da mogu da nađu kvalifikovane menadžere srednjeg nivoa, ali isto tako i radnike koji posjeduju određena specijalistička znanja potrebna u određenim privrednim granama", precizira se u izvještaju.

Još jedan od problema sa kojima se poslodavci suočavaju jeste preferenca mladih da rade za državne organe umjesto za privatne kompanije.

AmCham je u okviru istraživanja od članica zatražila da ocjenom od jedan do deset ocijene ljudski kapital u Crnoj Gori. Dobijena prosječna ocjena je oko pet.

"Crnogorci su dobro ocijenjeni u komunikaciji, lakom zadržavanju, odanosti i kreativnosti. S druge strane, nijesu naročito dobri po pitanju samoinicijative, a najgore su ocijenjeni po pitanju poznavanja stranih jezika, osim engleskog. Pored toga i poznavanje engleskog je ocijenjeno ocjenom manjom od pet i neophodno ga je značajno unaprijediti", dodaje se u izvještaju.

U oblasti oporezivanja kompanije i dalje smatraju da postoji neadekvatna komunikacija između najvažnijih kreatora politika u oblasti oporezivanja.

Zakoni i podzakonska akta, kako tvrde, često nijesu usaglašeni i jasni, a njihova primjena je podložna slobodnoj procjeni inspektora.

"Imovinsko-pravna pitanja, kao jedna od najvećih prepreka u procesu dobijanja građevinske dozvole i dalje nijesu riješena", dodaje se u izvještaju.

Članice su veoma zadovoljne telekomunikacionom infrastrukturom u državi, a smatraju da željeznice, luke i aerodrome i dalje treba unaprijeđivati.

Članice AmCham-a su i dalje zabrinute po pitanju likvidnosti malih i srednjih preduzeća i smatraju da bi im trebalo omogućiti pristupačnije izvore finansiranja.

Izvještaj o poslovnom ambijentu u prošloj godini je četvrti te vrste koji je AmCham pripremila od svog osnivanja 2008. godine.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 18.02.2017.


Naslov: Redakcija