Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD 2017-2019. GODINA: Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio Nacrt programa i dao sugestije za njegovo unapređenje

20.01.2017.


Na Petoj śednici, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, održanoj 18. januara 2017. godine razmotren je Nacrt programa ekonomskih reformi (PER) za period 2017-2019. godina.

Na Odboru je konstatovano da je Evropska Unija Crnoj Gori, u dijelu ekonomskog upravljanja, na Ministarskom sastanku u maju 2016. godine dala preporuke za dalje vođenje ekonomske politike, koje trebaju biti sagledane kroz izradu PER-a, a kojima je definisano da je neophodno da Crna Gora:

1. stabilizuje učešće duga u BDP kada je riječ o kapitalnim investicijama koje su već pokrenute 2016. godine i da ovu stopu smanji u nastavku programskog perioda;

2. preduzme hitne mjere da ograniči tekuće troškove, uključujući i troškove penzija i plata u javnom sektoru i da počne da bilježi budžetske uštede i unaprijedi naplatu prihoda, sprovede sveobuhvatnu reviziju poreskih rashoda i izuzetaka, kao i da sprovede povećanje poreza na način koji će pogodovati rastu;

3. razvije sveobuhvatnu strategiju kako bi dalje podstakla odstranjivanje problematičnih kredita (NPL) od strane banaka, uz učešće svih relevantnih zainteresovanih strana, sprovodeći pritom istraživanje bankarskih kredita kako bi bolje procijenila osnovnu kreditnu dinamiku;

4. osigura postojanje efikasnih, djelotvornih i nezavisnih regulatornih i bezbjednosnih organa koji će sprovesti potpuno otvaranje željezničkog i energetskog tržišta;

5. nastavi da olakšava sprovođenje različitih mjera finansijske i nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima kako bi se podstaklo učešće u globalnim lancima vrijednosti i podrži razvoj privatnog konsultantskog tržišta;

6. se produži radni vijek i smanje destimulansi za rad kroz osnaživanje veze između aktivnih mjera zapošljavanja i socijalne pomoći, kako bi se unaprijedilo učešće na tržištu dugoročno nezaposlenih, žena i mladih i sprovede strategije za usklađivanje obrazovanja i vještina sa potrebama na tržištu rada.

Tokom rasprave, članovi Odbora, bili su u prilici da se upoznaju sa dokumentom koji predstavlja ekonomsku politiku Crne Gore za 2017. godinu i srednjoročni period, kao i osnovu za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu EU integracija.

Navedenim programom je definisan zadatak da se mjere ekonomske politike grade na ključnim razvojnim prioritetima definisanim u Pravcima razvoja zemlje i ostalim strateškim dokumentima, kao i preporukama Evropske komsije.

Dogovoreno je da se iznijeta mišljenja i sugestije na Nacrt programa ekonomskih reformi, koje su se, između ostalog, odnosile na prioritetne reformske mjere u PER- u dostave predlagaču prije završetka javne rasprave o navedenom aktu.

Mišljenja i sugestije na Nacrt programa odnose se na oblasti kao što su:

  • upravljanje javnim finansijama;
  • energetika, saobraćaj i telekomunikacije;
  • razvoj industrijskog sektora;
  • poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije;
  • istraživanje i inovacija;
  • spoljna trgovina i podsticanje investicija;
  • obrazovanje;
  • zapošljavanje i tržište rada.

IZVOR: Vebsajt Skupštine, 18.01.2017.


Naslov: Redakcija