Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: Usvojen veći broj zakona

19.12.2019.


Osmog dana Šeste sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici su usvojili:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma,

 • Zakon o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture,

 • Zakon o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa: Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine,

 • Zakon o javnim nabavkama,

 • Zakon o javno - privatnom partnerstvu,

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima,

 • Zakon o izmjenama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama,

 • Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama,

 • Zakon o elektronskoj upravi,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i

 • Odluku o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Republici Irak.

Takođe, Skupština je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

U okviru tačke Izbori i imenovanja za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore imenovan je mr Siniša Bjeković.

Takođe, izabrana su dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, Boris Raonić i Rajko Todorović Todor.


IZVOR: Vebsajt Skupštine, 17.12.2019.


Naslov: Redakcija