Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predlog je da funkcija predsjednika skupštine bude isključivo profesionalna, a u cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja organa lokalne samouprave predložen je rok u kojem se mora izabrati predsjednik opštine nakon konstituisanja skupštine (30 dana)

19.12.2017.


Vlada je utvrdila Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se stvaraju uslovi da se lokalna samouprava organizuje u skladu sa principima profesionalnosti i depolitizacije, saopštila je ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

Kako je navela, priprema novog Zakona o lokalnoj samoupravi predstavljala je jednu od prioritetnih aktivnosti Ministarstva javne uprave u 2017. godini, koja je realizovana nakon detaljnog sagledavanja sveukupnog sistema funkcionisanja lokalnih samouprava u Crnoj Gori, što je upravo bio i jedan od ciljeva formiranja posebnog resora za oblast javne uprave.

"Moram da naglasim da smo zakon u predlogu koji je Vlada utvrdila, pripremali u atmosferi transparentne i otvorene javne rasprave, a da je podršku ovim rješenjima dala Evropska komisija", ukazala je Pribilović.

Razlozi za donošenje Predloga zakona, kako je navela, ogledaju se u tome da je dosadašnja primjena određenih instituta ukazala na potrebu za daljim unapređenjem zakonskih rješenja.

"U ovom Predlogu zadržava se dosadašnji koncept lokalne samouprave u odnosu na jednostepenost, monotipnost oblika lokalne samouprave i jednake nadležnosti, dok su nova rješenja u funkciji unapređenja načela na kojima počiva sistem lokalne samouprave: profesionalnosti, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti rada organa lokalne samouprave", ukazala je Pribilović.

Najznačajnije novine sadržane u Predlogu zakona odnose se na precizniji način sazivanja prve sjednice novoizabrane skupštine, te pitanje trajanja mandata, raspuštanja i skraćenja mandata, mogućnost produženja mandata skupštine u izuzetnim situacijama vanrednog stanja, te pitanje raspisivanja izbora za skupštinu opštine u slučaju prestanka mandata prije isteka vremena na koji je izabrana.

"Predlog je da funkcija predsjednika skupštine bude isključivo profesionalna, a u cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja organa lokalne samouprave predložen je rok u kojem se mora izabrati predsjednik opštine nakon konstituisanja skupštine (30 dana). Unaprijeđena su rješenja koja su se odnose na pitanja vezana za odgovornost glavnog administratora, menadžera, starješina organa lokalne uprave, rukovodilaca stručnih i posebnih službi propisivanjem jasnih razloga kada navedenim licima može prestati mandat, odnosno kada se mogu razriješiti", ukazala je Pribilović.

Takođe, kako je pojasnila, jedna od novina zakona je i detaljno regulisanje statusnih pitanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, te precizna kategorizacija radnih mjesta i zvanja lokalnih službenika i namještenika, kao i nova pravila i procedure za popunu radnih mjesta u lokalnoj samoupravi koja treba da obezbijede profesionalizaciju lokalne samouprave na svim nivoima.

"U cilju upravljanja ljudskim resursima u opštini, propisano je da predsjednik opštine donosi kadrovski plan, u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta. Uvođenje ovog instituta ima za cilj da obezbijedi blagovremeno planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredstva u budžetu", istakla je Pribilović.

Funkcionalna i efikasna lokalna uprava se, kako navodi ministarka, ne može obezbijediti bez stalnog usavršavanja lokalnih službenika.

"Dosadašnja zakonska rješenja na osnovu kojih je svaka jedinica lokalne samouprave imala disciplinsku komisiju pokazala su se kao neadekvatna rješenja, pa je novim Predlogom zakona predviđena njihova profesionalizacija. Polazeći od toga da se na određena pitanja, u dijelu lokalnog službeničkog sistema primjenjuju odredbe Predloga zakona o državnim službenicima i namještenicima koji se već nalazi u skupštinskoj proceduri, nužno se nameće da istovremeno počne primjena oba zakona, pa predloženo je da ovaj zakon Skupština usvoji po skraćenom postupku", ukazala je Pribilović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 14.12.2017.


Naslov: Redakcija