Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA I IZJEDNAČAVANJU KVALIFIKACIJA: Ključne izmjene tiču se unapređenja postupka i kriterijuma priznavanja, koji se, između ostalog, odnose na: ishode učenja, strukturu obrazovnih programa, nivo vještina i kompetencija, uslove upisa, obim i trajanje praktične nastave, prava koja obrazovna isprava daje u zemlji izdavanja

19.11.2019.


Cilj Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, je da se olakša proces priznavanja diploma sa renomiranih stranih obrazovnih ustanova, kao i način da se mladi ljudi motivišu da dobro biraju ustanove na kojima će sticati znanja i vještine, odnosno da povedu računa o njihovom statusu, kao i kako ih poslodavci cijene. To je saopšteno na Okruglom stolu u Ministarstvu prosvjete, posvećenom Nacrtu zakona.

Zainteresovani predstavnici obrazovnih ustanova, studenata, Zavoda za zapošljavanje, nevladinih organizacija, upoznati su sa izmjenama koje imaju za cilj jačanje sistema kontrole i priznavanja inostranih diploma.

Direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, rekla je da je prepoznata potreba da se crnogorski obrazovni sistem i tržište rada zaštite od onih diploma koje su prepoznate kao manje kvalitetne i koje dolaze sa ustanova koje ne karakteriše tradicija i dobar položaj na međunarodnim rang listama, a da se istovremeno obezbijedi kvalitetan i konkurentan kadar.

"Nije nam cilj da otežamo situaciju bilo kome ko je obrazovanje ili studije završio na renomiranim ustanovama, i čije znanje, vještine i kompetencije nijesu upitne, niti želimo da usporimo internacionalizaciju i mobilnost. Zapravo, njima će proces biti i olakšan. Fokus ovih izmjena su dakle one situacije gdje postoje značajne neusaglašenosti u obrazovnim ispravama i ishodima učenja", istakla je Kurpejović.

Cilj je, kako kaže, takođe da usmjere buduće studente da prilikom izbora ustanova na kojima žele da nastave obrazovanje povedu računa o njihovom statusu, kao i kako ih poslodavci cijene.

Ključne izmjene tiču se unapređenja postupka i kriterijuma priznavanja, koji se, između ostalog, odnose na: ishode učenja, strukturu obrazovnih programa, nivo vještina i kompetencija, uslove upisa, obim i trajanje praktične nastave, prava koja obrazovna isprava daje u zemlji izdavanja i dr.

Na okruglom stolu bilo je razgovora o institutu eksperta, koji je takođe predložen ovim zakonom, a koji bi, kada Ministarstvo to od njega zatraži, davao mišljenje o obrazovnoj ispravi, uz prijedlog za prihvatanje, odnosno odbijanje zahjeva za priznavanje.

"Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu nastaviti da poštuje principe propisane Lisabonskom konvencijom i drugim pratećim aktima, uvažavajući internacionalizaciju i mobilnost uz istovremenu zaštitu crnogorskog sistema obrazovanja", zaključila je Kurpejović.

Šira javnost je od 7. novembra 2019. godine pozvana da dostavi komentare, sugestije i predloge na pripremljeni Nacrt zakona, a rok za dostavljanje je 27. novembar.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 17.11.2019.


Naslov: Redakcija