Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA: Više sredstava za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom u budžetu za 2016. godine


Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, navela je da će se zalagati da se u budžetu za 2016. godinu prepozna više sredstava za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom.

Ona je rekla da je cilj da se kroz neposredan kontakt nezaposleni i poslodavci upoznaju sa sistemskim rješenjima, obavezama i mogućnostima koje se pružaju licima sa invaliditetom u pogledu njihovog bržeg zapošljavanja, radne i socijalne inkluzije u crnogorsko društvo.

Kovačević navodi da realizacijom postojećih programskih sadržaja i razvijanjem novih, Zavod za zapošljavanje nastoji da ovim licima pruži više mogućnosti da žive od svog rada, znanja i umijeća.

"Na tržištu rada Crne Gore, kao i država u okruženju, sve je više lica sa preprekama u zapošljavanju, koje ih onemogućavaju da se ravnopravno uključuju u rad sa ostalim licima, da budu konkurentni na tržištu rada. Primorani su da se prilagođavaju uslovima rada i zahtjevima socijalnog okruženja", istakla je ona.

Umjesto sažaljenja, dodaje Kovačević, osobama sa invaliditetom je potrebno razumijevanje, ne samo porodice, nego i poslodavaca, kao i društva u cjelini. "Potrebna im je šansa da pokažu šta mogu", napomenula je ona.

Ministarka je podsjetila na beneficije koje poslodavci dobijaju ukoliko zaposle lice sa invaliditetom.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 49/2008, 73/2010 i 39/2011)to su:

  • bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada,
  • krediti pod povoljnijim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za njihovo zapošljavanje,
  • učešće u finansiranju ličnih troškova asistenata, pomagača u radu,
  • te subvencije zarade za lica sa invaliditetom.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori se posljednjih godina puno radi na razvijanju novih odnosa prema licima sa invaliditetom.

"Na podizanje svijesti i jačanje pozitivnog razmišljanja o njihovim mogućnostima, sposobnostima i potrebama utiču bezuslovno i evropske integracije, kao i mnoga međunarodna dokumenta, koja snažnije promovišu ljudska prava lica sa invaliditetom i favorizuju preduzimanje odlučnih mjera koje će stvoriti jednake uslove za njihovo aktivno učešće u svim oblastima društva, kako kroz vaspitno obrazovni proces, u predškolskim i školskim ustanovama, tako i kroz proces osposobljavanja za zapošljavanje i rad", zaključila je Kovačević.

Izvor: Vebsajt CdM, 18.11.2015.